ABC aktywnego oszczędzania: jak działają fundusze inwestycyjne?

Midsection of businessman protecting house models on stacked coins at table

Kupować, sprzedawać, kupować. Teraz, teraz, teraz! A wieczorem wypłynąć w rejs na własnym jachcie i popijać szampanem truskawki – tak operowanie na funduszach inwestycyjnych mogą sobie wyobrażać początkujący. I owszem, choć jest to obecnie jedna z najskuteczniejszych opcji aktywnego oszczędzania, to warto wiedzieć, że proces inwestycyjny wygląda zupełnie inaczej. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w fundusze.

Portfel pełen papierów

Zasadę działania funduszy inwestycyjnych najłatwiej porównać do banku. Inwestor, wpłacając do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jakąś kwotę, kupuje tzw. jednostki uczestnictwa funduszy otwartych. Mogą to być m.in. papiery wartościowe rynku akcji, obligacji, pieniężne lub nieruchomości. Fundusze inwestycyjne to forma inwestowania zbiorowego, do jednego TFI przynależy bowiem wielu uczestników.

Jednostki uczestnictwa inwestorów są wyceniane codziennie, stąd każdego dnia zmienia się ich wartość. Tym samym, w zależności od tendencji, jednostki uczestnictwa rosną lub maleją. Dla inwestora oznacza to zysk lub stratę, a dla TFI powiększenie lub pomniejszenie wartości aktywów. Działanie funduszy polega więc na organizowaniu portfela inwestycyjnego, złożonego z różnych papierów wartościowych tak, by w portfelu stale były aktywa przynoszące zyski. Dobór aktywów musi być zgodny z oczekiwaniami i akceptowalnym ryzykiem inwestora.

Grunt to dobra strategia

I tu trzeba zauważyć – to nie inwestor, a TFI decyduje o tym, jakie papiery wartościowe i inwestycje znajdą się w portfelu. Oczywiście nie ma przy tym pełnej dobrowolności, bo działania TFI regulują kwestie prawne. Dlatego towarzystwo funduszy inwestycyjnych kilka razy w roku mają obowiązek przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego szczegółowe raporty wskazujące na sytuację finansową TFI. Sprawdzane są także m.in. limity procentowego zaangażowania w poszczególne rodzaje papierów wartościowych w stosunku do aktywów funduszu.

Oznacza to wprost, że TFI nie może zainwestować wszystkich dostępnych środków w jedną inwestycję. Papiery wartościowe muszą być zróżnicowane. Umiejętne dobieranie środków do portfela wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności przewidywania zachowania rynku oraz emocji ze stali. Niezbędna jest także dobra strategia inwestowania.

Fundusze agresywne czy bezpieczne?

Nie powinno się nawet próbować typować jednej najlepszej strategii inwestowania w fundusze. Taka nie istnieje – każdy inwestor ma bowiem własne wymagania i stopień akceptowalnego ryzyka. Choć nie jest tajemnicą, że im większe ryzyko, tym większe zyski można osiągnąć.

Możliwości podziału funduszy jest kilka, ale jednym z popularniejszych jest ten, który bierze pod uwagę poziom ryzyka. Można więc wymienić:

  • fundusze agresywne, czyli inwestujące w akcje. W trakcie hossy przynoszą bardzo duże zyski. Od inwestora wymagają jednak zaakceptowania ryzyka straty w czasie bessy;
  • fundusze aktywnej alokacji, nastawione na stabilny zysk. Nie mają sztywnych ram inwestycyjnych, koncentrują się na przesuwaniu aktywów tam, gdzie akurat jest możliwość ich pomnożenia;
  • fundusze zrównoważone, czyli inwestujące w akcje i obligacje. Taka konstrukcja pozwala na optymalne zyski w trakcie hossy i ograniczania strat w czasie bessy;
  • fundusze bezpieczne, nastawione na obligacje emitowane przez banki centralne i rządy oraz bony skarbowe;
  • fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. Uważane są za najmniej ryzykowne, ale tym samym przynoszą bardziej ograniczone zyski.

artykuł sponsorowany

Komentarze