Konferencje

Fundacja Działań i Badań Społecznych „SocLab” zaprasza na konferencję „Seniorzy partycypują”, która odbędzie się 15 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115, godz. 9.30).

Celem konferencji „Seniorzy partycypują” jest rozpoczęcie dyskusji na temat potencjału seniorów jako aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, ludzi aktywnych społecznie. W czasie spotkania będą przedstawione przykłady takiej aktywności, jak również działań wspierających osoby starsze z takich miast jak Poznań, Warszawa czy Gdynia. Opowiedzą o swoich pomysłach aktywizowania starszych przedstawiciele i przedstawicielki takich  organizacji  jak  Akademia  Plus  50  i  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  (Białystok), Fundacja „Zaczyn” (Warszawa), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Tarnów) czy ogólnopolskiego stowarzyszenia „mali bracia Ubogich.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również raport z badań  Fundacji SocLab     na  temat  aktywności  społecznej  i  obywatelskiej  białostoczan  60+.  Jednym z elementów konferencji będzie również debata na temat kierunku i kształtu polityki senioralnej w województwie podlaskim i w Białymstoku.

Projekt   jest   współfinansowany   ze   środków   Ministerstwa   Pracy   i   Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Prosimy o przesłanie maila zwrotnego z podaniem imion i nazwisk osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, nie później niż 11.12.2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program konferencji można zobaczyć tutaj

Więcej informacji na stronie www.soclab.org.pl

Projekty, rekrutacje, informacje

Fundacja SocLab i Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie „Koniec kartografii kultury – czyli jak badać kulturę w zmianie?”,

podczas którego będziemy mieli okazję porozmawiać o współczesnych nurtach badania kultury. Dyskusja w czasie spotkania będzie koncentrować się wokół takich pytaniach jak:

– Jak zmienia się obecnie kultura?

– Jak w związku z tym badać kulturę? Czy dotychczasowe metody z nauk społecznych są wystarczające?

– Co to znaczy uczestniczyć w kulturze? Na ile statystyki (np. GUS) dają nam dokładny i adekwatny do rzeczywistości obraz uczestnictwa w kulturze?

Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Obserwatorium Żywej Kultury” – programu badawczego na temat kultury www.ozkultura.pl  i stanowi część projektu „Obserwatorium  Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Termin:

11 grudnia (czwartek) 2014, godz. 16.00-18.00

Miejsce:

Instytut Socjologii UwB, Pl. Uniwersytecki 1 ,  sala 108 a

GOŚCIE:

Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga, Edwin Bendyk

Więcej informacji: www.soclab.org.pl