Białostocki Jarmark Świętojański 2018 coraz bliżej. Wystawcy poszukiwani

Wydarzenie to zaplanowano na niedzielę, 24 czerwca, w godz. 9-16. Odbędzie się na Rynku Kościuszki wokół białostockiego ratusza. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych wystawców do przesyłania zgłoszeń.

Podczas Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego będzie można kupić:

– tradycyjne polskie oraz litewskie wędliny, sery, chleby, kwasy, ciasta i sękacze, ręcznie wyrabiane cukry, obwarzanki, miody, zioła i przyprawy, oleje, nalewki, miody pitne, kiszonki, soki;
– szydełkowe i haftowane serwetki, serwety i obrusy;
– ceramikę i szkło użytkowe i artystyczne, zastawy stołowe, wyroby z wikliny i drewna;
– ręcznie wykonaną biżuterię;
– naturalne mydła i kosmetyki;
– kompozycje kwiatowe, kwiaty, nasiona, cebule i kłącza kwiatów;
– książki.

Wystawcy zainteresowani wzięciem udziału w Jarmarku powinni zapoznać się z Regulaminem Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego (dostępny na: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-podlaskie-w-bialymstoku/jarmarki/) oraz do przesłać zgłoszenie na adres: jarmarki@muzeum.bialystok.pl

Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach. Staraniem Jana Klemensa Branickiego pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas tutaj pojawił się jarmark, który organizowany był w drugą niedzielę po Wielkanocy. W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, nawiązało do niej organizując od 1991 roku coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia, a od 1993 roku Jarmark na Jana. Jarmarki te przez lata rozwijały się i zmieniały otwierając się na coraz to nowych wystawców nie tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi.

Od 2017 roku, na Rynku Kościuszki wokół ratusza, Muzeum Podlaskie organizuje Białostocki Jarmark Wielkanocny oraz Białostocki Jarmark Świętojański. Są to imprezy handlowe i promocyjne. Można na nich kupić specjały regionalnej kuchni i rękodzieło.

Red. PP, fot. bialystok.pl

Komentarze