Centra badawczo-rozwojowe w firmach – szansa na dotacje

Planujesz inwestycje w aparaturę i technologię niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R)? Masz szansę na dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Do podziału jest 460 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł.

– Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie – wyjaśnia Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel.

Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze. Zmiany w agendzie będą możliwe, ale cel przedsięwzięcia, na który zostało przyznane wsparcie, powinien zostać zachowany.

Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 to kompleksowy pakiet działań, który pobudzi innowacyjność polskiej gospodarki. To drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ponad 10 mld euro (8,6 mld z UE).

Więcej informacji: poir.gov.pl

Komentarze