Eko Forum Pogranicza. To największe wydarzenie branżowe w regionie [NASZ PATRONAT]

Czy warto inwestować w zieloną energię? Czy projekt Dolina Rolnicza 4.0 stanie się kołem zamachowym rodzimej gospodarki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas międzynarodowej konferencji Eko Forum Pogranicza.

21 maja 2018 r. w sali kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbędzie się największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związanych z ekologią oraz energetyką. Uczestnicy poznają dobre praktyki z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego potrzebują edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nasz region zasługuje na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zielonej energii. Winniśmy zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie – mówi Krzysztof Stawnicki, prezes fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator Eko Forum Pogranicza.

Eko Forum Pogranicza to możliwość pokazania, jak dużym potencjałem produkcji żywności ekologicznej dysponuje województwo podlaskie. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększającej się powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz rosnącej liczbie gospodarstw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do osiągania korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej strony, jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Podczas imprezy po raz pierwszy zostanie zaprezentowany program Dolina Rolnicza 4.0, który został w całości opracowany przez przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Z myślą o firmach zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych i technologicznych przygotowaliśmy spotkania B2B. Będzie to doskonała okazja wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami z regionu pogranicza oraz rozszerzenie ich działalności na rynkach zagranicznych – zapowiada Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. – To międzynarodowe przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy gości z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji.

Eko Forum Pogranicza będzie również okazją, by w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów, biznesu, lokalnych samorządów i władz miasta porozmawiać o korzyściach środowiskowych, społecznych i finansowych płynących z racjonalnego wykorzystania OZE. Organizatorzy liczą, że w konferencji weźmie udział przeszło 200 uczestników z obszaru pogranicza. Obrady będą się odbywały w sali kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Bezpłatnej elektronicznej rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.ekoforum.info

Portal Przedsiębiorcze Podlasie objął konferencję patronatem medialnym.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze