Ochrona majątku firmy przed kradzieżą

Nośniki pamięci, gotówka, urządzenia elektroniczne, ważne dokumenty to tylko część z wielu składników majątku firmy. Jeśli przedsiębiorca chce spać spokojnie, musi zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie.

Jak wykazują wyniki opublikowanych w tym roku badań firmy doradczej PwC „Kto i jak okrada polskie firmy”, przedsiębiorcy w Polsce masowo padają ofiarą oszustów. Kradzież majątku przedsiębiorstwa jest najczęściej pojawiającym się w ankietach rodzajem nadużycia (47% przypadków wykrytych występków). Badaniem objęto firmy zatrudniające ponad 1000 osób. Okazało się, że o wykrycia nadużyć w swoim przedsiębiorstwie przyznaje się niemal co drugi ankietowany. 40% firm zadeklarowało, że w wyniku kradzieży majątku firmy odnotowano straty wysokości ponad 400 tys. złotych. Co istotne, w badaniach PwC odsetek wykrytych oszustw wzrósł w ciągu dwóch ostatnich lat o 14%!

Kto okrada?

Jak wynika z raportu PwC, za 55% nadużyć odpowiadali pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Co więcej, z innego badania – firmy Euler Hermes przygotowanego przy współpracy z Pracodawcami RP – wynika, że okradanych lub oszukiwanych przez własnych pracowników było aż 78% polskich firm.

Danych na ten temat dostarcza również raport instytut KPMG, który kilka lat temu opublikował wyniki swoich badań w raporcie „Anomia pracownicza w Polsce”. Okazało się, że w przypadku 87,5% ujawnionych przypadków oszustw w polskich firmach, winnymi okazali się mężczyźni. W przypadku 75% przypadków w grę wchodziło działanie w porozumieniu, a tylko jedna czwarta oszustw popełniona została przez jedną osobę. Co więcej, raport wykazał, że w przypadku 31,3% nadużyć osoby współpracujące pozostawały ze sobą w powiązaniach finansowych.

 Ochronić majątek

 Biorąc pod uwagę te niepokojące dane oczywistą wydaje się potrzeba zabezpieczenia majątku firmy. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw, które przechowują znaczne ilości istotnych papierów, np. dokumentów księgowych, kontraktów, informacji stanowiących know-how. W tej sytuacji dobrze sprawdzą się szafy metalowe na dokumenty oraz szafy pancerne. Szeroki wybór dostępny jest np. w ofercie AJ Produkty. W przypadku szafek można regulować położenie półek na wybranej wysokości. Dzięki temu przestrzeń wewnątrz można dostosować do przechowywanych w nich przedmiotów. Szafy można dodatkowo wyposażyć w ramy na skoroszyty zawieszane w formacie A4 i Folio. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w szafach oraz sejfach montuje się zamki mechaniczne lub cyfrowe.

Wprawdzie zamek chroni przed dostępem osób trzecich, jednak nie zabezpiecza przed pożarem. Jeśli właściciel firmy chciałby dodatkowo zabezpieczyć przechowywane dokumenty przed działaniem ognia, na rynku dostępne są certyfikowane sejfy spełniające surowe normy dotyczące ogniotrwałości.

Safe room

Problem ochrony majątku firmy w dużej mierze związany jest także z etapem produkcji. Szczególnie w firmach wytwarzających różne wyroby na dużą skalę, gdzie dodatkowo na etapie produkcji wykorzystuje się kosztowne materiały, np. kruszce, metale szlachetne oraz półprodukty, dostęp do nich powinien być wśród pracowników reglamentowany. W tej sytuacji najbardziej odpowiednim zabezpieczeniem będzie wydzielone pomieszczenie sejfowe, określane jako safe room.

Do takiego pomieszczenia dostęp powinny mieć wyłącznie ściśle wyznaczone osoby. W przedsiębiorstwach, o jakich mowa, tego typu pomieszczenia zapewniają dwojaką ochronę: Przede wszystkim pozwalają na dostęp do cennych przedmiotów jedynie wybranym osobom, np. kierownikom produkcji. Ponadto zamknięte pomieszczenie to dodatkowe zabezpieczenie zabezpieczające przed kradzieżą. Z kolei sama konstrukcja pomieszczeń sejfowych wymaga wydzielenia dostępnej przestrzeni, np. powierzchni magazynu. Do budowy można zastosować specjalne panele. Dzięki systemowi modułowemu, pomieszczenie może zostać w każdej chwili przeniesione lub zdemontowane.

Warto pamiętać, że wydatki na zabezpieczenie majątku firmy powinny być traktowane przede wszystkim jako inwestycja, która może przynieść firmie wymierne korzyści – zwłaszcza w kontekście danych prezentowanych w przytoczonych raportach. Stąd konieczność wprowadzania środków bezpieczeństwa takich, jak szafy metalowe na dokumenty, szafy pancerne, sejfy, kasy pancerne, czy depozyty kluczy. Dodatkowym zabezpieczeniem są specjalnie wydzielone pomieszczenia sejfowe.

Artykuł partnerski

Komentarze