10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00-14.00, Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – szkolenie

Kiedy?

10  marca  2016 r. (czwartek) o godz. 10.00-14.00

Gdzie?

Podlaski Klub Biznesu, ul. Dojlidy  Fabryczne  23  w  Białymstoku

Wstęp

wstęp wolny, po rejestracji do 4 marca 2016

Formularz zgłoszeniowy (plik odt) Formularz zgłoszeniowy (plik Word)

Podlaski  Klub  Biznesu  w  Białymstoku  serdecznie  zaprasza  na  szkolenie  z  zakresu  ostatnich  zmian  w  Prawie  Budowlanym  pod  tytułem: ,,PRAWNE  ASPEKTY  PROCESU  INWESTYCYJNEGO”

PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Seminarium skierowane jest do:

specjalistów ds. inwestycji, dyrektorów ds. rozwoju i analiz, inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomościami, projektantów, pracowników urzędów administracji publicznej, kierowników budów.

Program szkolenia

 1. Mała nowelizacja Prawa budowlanego – najważniejsze zmiany.
 2. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:
 3. kwestie dotyczące ustalania stron w sprawach budowlanych i organów na prawach strony, organizacje społeczne w procesie budowlanym, obszar oddziaływania obiektu;
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 5. projekt budowlany – kompletność oraz zgodność z przepisami prawa
 6. Odstępstwo od warunków techniczno–budowlanych.
 7. Etapowanie inwestycji budowlanych.
 8. Instytucja zgłoszenia robót budowanych: wezwanie do usunięcia braków, skutki prawne wezwania do usunięcia braków, decyzja o sprzeciwie /ustalanie terminu kompetencji organu do wydania decyzji o sprzeciwie/, decyzja o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, postępowanie odwoławcze od decyzji o sprzeciwie, a także rola w tym zakresie organu odwoławczego, kwestia możliwości zawieszenia postępowania.
 9. Kara dla organu architektoniczno-budowlanego za zwłokę w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, funkcja tej kary, sposób ustalania wysokości kary.

Przerwa  kawowa

 1. Problematyka wznowienia oraz stwierdzenia nieważności rozstrzygnięć wydanych w kwestiach budowlanych.
 2. Zakończenie procesu realizacji inwestycji: zgłoszenie oddania do użytku /decyzja o sprzeciwie/, pozwolenie na użytkowanie.
 3. Postanowienia i decyzje wydawane w sprawie samowoli budowlanej /likwidacja samowoli budowlanych/ – nakaz rozbiórki, legalizacja – opłata legalizacyjna, wstrzymanie robót budowlanych, nakaz wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do stanu odpowiedniego, pozwolenie na użytkowanie, zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.
 4. Zadania w aspekcie obowiązków właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych.
 5. Inne zagadnienia związane z procesem inwestycji budowlanych, a zwłaszcza wynikające z uregulowań prawa ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa pożarowego itd.
 6. Aktualne orzecznictwo TK, WSA, NSA oraz piśmiennictwo prawnicze.

Przedstawiony program szkolenia ma charakter ramowy. Słuchacze decydują o zagadnieniach jakie chcieliby aby zostały poruszone przez wykładowców. Istnieje też możliwość wcześniejszego przesłania pytań przez uczestników szkolenia faxem lub na adres email organizatora w celu uzyskania pełniejszej odpowiedzi.

Wykładowcy:
Alicja Plucińska–Filipowicz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca akademicki, autorka wielu opracowań oraz komentarzy zarówno z zakresu prawa budowlanego jak i zagospodarowania przestrzennego.
Artur Kosicki – prawnik, pełnomocnik zarządu ds. prawnych w Podlaskim Klubie Biznesu, specjalista z zakresu prawa budowlanego, doświadczony pracownik organów administracji publicznej, wykładowca akademicki, autor wielu opracowań i komentarzy z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Komentarze