Spotkanie dot. nurtów badania kultury

Fundacja SocLab i Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie „Koniec kartografii kultury – czyli jak badać kulturę w zmianie?”,

podczas którego będziemy mieli okazję porozmawiać o współczesnych nurtach badania kultury. Dyskusja w czasie spotkania będzie koncentrować się wokół takich pytaniach jak:

– Jak zmienia się obecnie kultura?

– Jak w związku z tym badać kulturę? Czy dotychczasowe metody z nauk społecznych są wystarczające?

– Co to znaczy uczestniczyć w kulturze? Na ile statystyki (np. GUS) dają nam dokładny i adekwatny do rzeczywistości obraz uczestnictwa w kulturze?

Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Obserwatorium Żywej Kultury” – programu badawczego na temat kultury www.ozkultura.pl  i stanowi część projektu „Obserwatorium  Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Termin:

11 grudnia (czwartek) 2014, godz. 16.00-18.00

Miejsce:

Instytut Socjologii UwB, Pl. Uniwersytecki 1 ,  sala 108 a

GOŚCIE:

Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga, Edwin Bendyk

Więcej informacji: www.soclab.org.pl

Komentarze