RPO WP

LOGO PODLASKIE din

Pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane są już w maju i czerwcu tego roku.
Konkursy będą dotyczyły m.in. na aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (działanie 2.1) czy pomocy osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym (działanie 2.2).

W sierpniu i wrześniu przedsiębiorcy będą mogli składać swoje projekty związane z rozwijaniem działalności badawczo-rozwojowej. Październik i listopad, to miesiące, w krórych będzie można liczyć na konkursy dotacyjne w zakresie zakładania działalności gospodarczej. W ostatnich dwóch miesiącach roku 2015 ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach.

Placówki edukacyjne szkolnictwa ponadgimnazjlnego w regionie będą mogły składać wnioski na projekty związane z dostosowywaniem szkół zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy w czerwcu i lipcu. Wsparcie w zakresie poprawy kształcenia mają otrzymać też przedszkola (konkurs zaplanowany na wrzesień – październik) i szkoły (październik – listopad).

Podane wstępne terminy mogą się jeszcze zmienić.

Więcej szczegółów na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wstępny harmonogram konkursów można zobaczyć TUTAJ