Konferencje

Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” to tytuł konferencji organizowanej w ramach XVII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach.

Konferencja odbędzie się 9 sierpnia 2015 roku na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

Spotkanie jest organizowane przez Podlaski Oddział Związku Tatarów RP przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Szlak Tatarski oraz Białostockiego Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Konferencja może odbyć się dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych kierunków badań nad społecznością tatarską oraz wypracowanie i wskazanie nowych interdyscyplinarnych problemów badawczych Na sympozjum obecni będą przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych. Wspólne spotkanie w zamyśle organizatorów będzie próbą połączenia ich wysiłków, w tym różnorodnego podejścia metodologicznego w badaniach społeczności tatarskiej.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 14.00, wstęp na salę obrad jest otwarty. Po prezentacji referatów przewidziany jest panel dyskusyjny. Mamy nadzieję, że pytania kierowane będą nie tylko przez prelegentów.

Liczymy, że tak szeroko sformułowany temat konferencji będzie przyczynkiem do głębokiej refleksji i merytorycznej dyskusji nad nowymi kierunkami badawczymi, oraz stanie się inspiracją do odkrywania niezbadanych jeszcze obszarów w kręgu kultury, tradycji i historii Tatarów.

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 14:00
Przywitanie gości:
– Prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz,
– Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi dr Artur Gaweł,
– Prezes Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski mgr Piotr Karol Bujwicki

Obrady:
14.15-14.30 Prof. Jan Tyszkiewicz, (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Stanisław Kryczyński, badacz tatarszczyzny okresu międzywojennego
14.30-14.45 Prof. Czesław Łapicz, (UMK Toruń), O potrzebie badań nad kitabami tatarskimi
14.45-15.00 Dr Stanisław Dumin, (Muzeum Historyczne, Moskwa), Genealogia Tatarów litewskich w świetle badań genetycznych
15.00-15.15 Dr hab. Katarzyna Warmińska, (UEK, Katedra Socjologii) O „odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów
15.15-15.30 Dr hab. Agata Nalborczyk, (UW Instytut Orientalistyczny) Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej

15.30-15.50 Dyskusja
15.50-16.20 Obiad i przerwa kawowa

16.20-16.40 Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, dr Magdalena Lewicka (UMK Toruń), Instytucjonalne formy badań nad Tatarami WKL
16.40-16.55 Dr Zorina Konopacka, (Akademia Nauk, Mińsk), Białoruskie spojrzenie na badania nad Tatarami w perspektywie ostatnich 20 lat
16.55-17.10 Dr Grzegorz Czerwiński, (UwB), O potrzebie badań nad literaturą Tatarów – w perspektywie literaturoznawcy
17.10-17.25 Mgr Karolina Radłowska (Białostockie Muzeum Wsi), Status etniczny Tatarów polskich w perspektywie socjologicznej
17.25-17.40 Mgr Jolanta Dragańska, (UwB), Tatarzy w literaturze – perspektywa polonistyczna
17.40-17.55 Musa Czachorowski, (NK MZR Wrocław), Literatura tatarska jako źródło wiedzy o społeczności
17.55-18.10 Dr Artur Konopacki, (UwB ZT), Badania historyczne nad Tatarami perspektywa ostatnich 25 lat

18.10-18.40 Dyskusja i zakończenie konferencji

19.00 Pokaz sokolnictwa
20.00 Ognisko

Konferencje

Mateusz Grzesiak foto2

Mateusz Grzesiak, psycholog, trener i coach, pomagający ludziom i organizacjom w osiągnięciu ich szczytowego potencjału poprzez dostarczanie najbardziej zaawansowanych narzędzi m.in. z zakresu praktycznej psychologii, motywacji, komunikacji. Na jego szkoleniach i prezentacjach które prowadzi w 5 językach pojawia się kilkanaście tysięcy osób rocznie. Występuje w Brazylii, Meksyku, Anglii, Niemczech, Polsce, Kolumbii i wielu innych krajach.

25 czerwca 2015 r. w Dworze Czarneckiego w Choroszczy k. Białegostoku odbędzie się konferencja z udziałem wybitnego mówcy. Szczegóły tego wydarzenia możesz zobaczyć tutaj grzesiakwbialymstoku.evenea.pl 

DLACZEGO WARTO

Zawód Lider
Rynek rozwija się szybciej niż teorie z książek i mentalność jednostki. Mamy obecnie schyłek pionowych hierarchii i odgórnych autorytetów. Internet gwarantuje równość. 20 lat temu wierzyliśmy tytułowi magistra, a dziś wymagane są dodatkowe kompetencje i wyklarowały się zawody przyszłości. Jednym z nich jest zawód Lider.
Dlaczego jest ważny dla polskiej rzeczywistości? 40% Polaków między 18. a 29. rokiem życia chce założyć własną działalność gospodarczą, a co za tym idzie umiejętności przywódcze stanowią fundament przedsiębiorczości.

Nowy sposób zarządzania
W zarządzaniu zespołami znaczenia nabrała idea członka drużyny, gdzie każdy ma prawo do własnego zdania i wkładu, a zasady są współtworzone, a nie narzucane.
Tego typu zespoły potrzebują Lidera, który potrafi zarówno zarządzać, jak i charyzmatycznie inspirować do działania. Potrafi motywować, jest empatyczny, łatwo nawiązuje relacje i jest samoświadomy.

Dwie najważniejsze cechy współczesnego lidera – poznaj je Grzesiak zdjecie1

25-letnie badania AchieveGlobal pokazują, że ludzie traktują innych jako liderów przez pryzmat określonych cech i zachowań, które ci na co dzień demonstrują. W Polsce najważniejsze wyzwania managerów to osiąganie rezultatów i motywowanie ludzi. Jeśli lider potrafi osiągać cele i motywować ludzi to skupia wokół siebie innych i pociąga ich do osiągania ponadprzeciętnych wyników niezależnie od zajmowanego stanowiska. Nowy lider jest kreatywny, nastawiony na współpracę, kompetentny, działający z wizją, kierujący się zasadami.

WARTOŚCIOWE KONTAKTY BIZNESOWE

Czego nauczysz się na tym wydarzeniu? 
To wydarzenie pokaże Ci na czym polega Zawód Lider oraz nauczy Cię dokładnie jak wdrożyć dwie najważniejsze cechy współczesnego Lidera. Ponadto nauczy Cię skutecznej komunikacji ze swoim zespołem. Gwarantuje Ci podróż przez najnowocześniejsze trendy leadershipu i rozwiązania dzięki, którym będziesz Liderem wyjątkowo skutecznym i na czasie.

Na szkoleniach i prezentacjach Mistrza coachu pojawia się kilkanaście tysięcy osób rocznie. W tym wiele znanych, chętnych nowej wiedzy partnerów biznesowych, ludzi nastawionych na rozwój. To bogata sieć kontaktów umożliwiająca Ci poszerzenie jak i nabycie nowych znajomości mogących rozpocząć korzystne dla Ciebie i Twojej przyszłości transakcje.

WYJĄTKOWA ATMOSFERA
Edu-sci-tainment – to motyw przewodni wszystkich konferencji i szkoleń trenera. Wykłady Mateusza Grzesiaka są zbalansowane zastrzykiem różnych emocji. Taki rodzaj atmosfery i wykładu budowany jest nie bez przyczyny. Przekonasz się na jak długo w Twojej pamięci pozostaną najważniejsze elementy wykładu. Zobaczysz jak szybko i efektywnie zapamiętasz to co trener ma Ci do przekazania i co w najbliższej Twojej przyszłości będzie miało zastosowanie w celu osiągania Twoich indywidualnych sukcesów.

Bilety do nabycia bezpośrednio u organizatorów
Marta Żukowska
tel. 517-245-751
email: martazukowska.byas@gmail.com
lub na stronie grzesiakwbialymstoku.evenea.pl

Organizator

Firma – Touch of a heart LTD
adres: Sutton Hall Road 71 TW5 OPX Hounslow

Partner wydarzenia – Fundacja Rozwiązania HR

Patronat medialny – portal PrzedsiębiorczePodlasie.pl