Konkursy PO PW

Firmo z Polski Wschodniej, wzornictwo przemysłowe to Twoja domena? Masz szansę na dotację z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję.

Wnioski można składać od 20.10.2015 do 30.12.2015.

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie
Na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Przedmiotem dofinansowania w ramach Etapu I mogą być usługi doradcze.

Konkurs ma dwa etapy.

Tegoroczny konkurs dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Maksymalna wartość dotacji, jaką może otrzymać firma to 100 tys. zł. Środki te umożliwią przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego specjaliści zdiagnozują firmę m.in. w zakresie jej oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej. Na podstawie dokonanych analiz wypracowany zostanie zestaw działań (strategia wzornicza) rekomendowanych do wdrożenia w drugim etapie wsparcia.

W drugim etapie firmy, które będą chciały wprowadzić na rynek swój nowy produkt lub usługę będącą efektem projektowania wzorniczego będą mogły starać się nawet o 3 mln zł dotacji na to w kolejnym konkursie.

Szczegóły na stronie: polskawschodnia.gov.pl