Szkolenia, warsztaty

Każdy, kto chce się rozwijać, od czasu do czasu szuka szkoleń. Szuka ich najczęściej w internecie. Doskonale sobie zdaje sprawę z tego Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, które uruchomiło bezpłatną platformę pozarzadowy.expert. Jest to sklep ze szkoleniami oferowanymi przez organizacje pozarządowe oraz organy administracji publicznej. Korzystać z niego mogą potencjalni uczestnicy szkoleń, a też NGO’s-y i jst, które chcą szkolenie sprzedać i o nim poinformować. Każda organizacja może założyć bezpłatne konto i sprzedawać swoje szkolenia bez żadnych opłat. Komunikacja z uczestnikiem szkolenia jest więc uproszczona maksymalnie. Uczestnik już nie musi zgłaszać się mailowo przez wypełnienie formularza w Wordzie.

blank 792125 640

Sklep działa podobnie jak inne sklepy internetowe. Klient dodaje szkolenia do koszyka, zatwierdza zamówienie, a potem – jeśli szkolenie jest płatne – wykonuje przelew na rachunek bankowy organizacji, która je oferuje.

Formuła prosta. Projektów będzie coraz więcej. Szkoleń także. Organizacje pozarządowe rejestrują się w sklepie (za darmo). Klienci zainteresowani szkoleniami z nich korzystają.

Nic, tylko polecać innym.

 

Podlaskie Organizacje Pozarządowe

prawo jazdy nauka

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w trosce o jakość szkolenia kandydatów na kierowców ostrzega przed pochopnym wyborem szkoły nauki jazdy.

Gospodarka wolnorynkowa niesie za sobą wiele zagrożeń w szkoleniu. Ośrodki, żeby utrzymać się na rynku, proponują róże dziwne promocje, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny kursów. Rywalizują ze sobą obniżając ceny, co w wielu wypadkach kończy się ich upadłością. Szczególnie dotyczy to nowopowstałych szkół. Upadłość w gospodarce rynkowej jest rzeczą normalną, ale dla uczestnika kursu jest dużym zagrożeniem. Likwidacja ośrodka szkolenia powoduje nie tylko stratę finansową, ale i możliwość utraty profilu kierowcy, a bez niego nie mamy możliwości kontynuowania dalszego szkolenia przez okres 2 lat.
Wybierając szkołę nauki jazdy nie kierujmy się niską ceną, piękną reklamą w internecie. Wybierajmy więc ośrodki posiadające:
– wieloletnią tradycję w szkoleniu kierowców,
– dobrą opinię wśród kolegów i rodziców,
– zrzeszone w Społecznym Stowarzyszeniu Szkolenia Kierowców.
Szkoły zrzeszone w naszym stowarzyszeniu dbają o dobrą jakość szkolenia, co daje gwarację sukcesu na egzaminach w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Lista szkół jazdy zrzeszonych w SSSK znajduje się tutaj: www.sssk.bialystok.pl/o-nas/czlonkowie

Pamiętajmy, niska cena kursu to nie zawsze właściwie przeprowadzone szkolenie.

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia: www.sssk.bialystok.pl