Tradycja i perspektywy – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ma już 70 lat

25 maja 2018 r. był szczególnym dniem dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów, uczniów, absolwentów i rodziców związanych z Zespołem Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku. Placówka obchodziła bowiem 70-lecie istnienia.

Jubileuszową uroczystość poprzedziły nabożeństwa w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi oraz w cerkwi pw. Św. Proroka Eliasza. Otwarcie części oficjalnej nastąpiło w szkole przed południem.

Zebranych serdecznie powitał dyrektor szkoły Wiesław Joszczyk. Kolejno głos zabierali dostojnicy kościelni, władze wojewódzkie i miejskie, kurator oświaty. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu szkoły oraz VI Zjazdu Absolwentów ZSR CKP ze słowami Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

Z kolei część artystyczna uroczystości była prawdziwą podróżą sentymentalną, zabarwioną odrobiną humoru w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych z gościnnym udziałem halowej mistrzyni w skoku wzwyż, absolwentki szkoły Kamili Lićwinko. Spotkanie uświetnił także swoim gościnnym występem zespół folklorystyczny Państwowej Szkoły Sztuk Folklorystycznych im. Filipa Kutewa z Bułgarii.

Wszystko to odbyło się w przepięknej roślinnej scenerii zaaranżowanej przez uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu i ich nauczycieli. Następnie zebrani mogli skosztować specjałów przygotowanych przez szkolną kuchnię oraz zaserwowanych według najwyższych standardów przez uczniów Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Turystyki Wiejskiej pod opieką nauczyciela. Wieczorem zaś zebrani mogli odświeżyć znajomości na Balu Absolwenta.

Wiele osób związanych z Zespołem Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, jego absolwenci, to znakomitości współczesnego świata. Także liczne znaczące w regionie czy Polsce wydarzenia miały miejsce w murach właśnie tej placówki, co szczegółowo zawarte zostało w wydanej specjalnie na tę okoliczność pamiątkowej monografii szkoły. Kolejną dumą są także odnowione i zmodernizowane z okazji jubileuszu budynki szkoły.

Jak podkreślił na uroczystości prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Zespół Szkół Rolniczych to nie tylko największa, ale też najprężniej rozwijająca się szkoła rolnicza w naszym regionie. W jej skład wchodzi bowiem Technikum Zawodowe, kształcące w siedmiu zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik informatyk, a także technik obsługi turystycznej z językiem hiszpańskim. W technikum weterynaryjnym zostało wdrożone kształcenie dualne. Polega ono na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych.

W szkole znajduje się pracownia produkcji rolniczej, stawy rybne, stacja diagnostyki urządzeń ochrony roślin, ośrodek szkolenia kierowców. Uczniowie korzystają również z parku maszynowego. W planach jest otwarcie klasy Technikum Pszczelarskiego.

Na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego placówka kształci także w Szkole Mistrzostwa Sportowego w lekkiej atletyce oraz w badmintonie i tenisie stołowym. W ofercie szkoły są również zajęcia dla dorosłych, którzy mogą uczestniczyć w zaocznych kursach zawodowych: produkcji rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej.

„Rolnik” jest szkołą nie tylko z tradycjami, ale także z ogromnymi perspektywami.

Red. PP, fot. materiały szkoły

Komentarze