Wsparcie PUP dla spółdzielni socjalnych-spotkanie

 

spoldz socj

23 stycznia 2015 r. o godzinie 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi założeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej. Kolejne spotkanie planowane jest na 26 lutego 2015 r.

W trakcie pierwszej części spotkania Pani Magdalena Sochoń, pracownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, przedstawiła możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej oraz przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej, a także na założenie działalności gospodarczej. Omówiono warunki uzyskania pomocy z Urzędu Pracy oraz wnioski i inne dokumenty, jakie należy złożyć celem pozyskania środków. Dyskutowano na temat wypełniania wniosku oraz późniejszego rozliczenia z przyznanego już dofinansowania.
Druga część spotkania dotyczyła kwestii podatkowych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych oraz działalności gospodarczej. Wyżej wymienione kwestie szczegółowo omawiała Pani Anna Bondar – pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Kolejne spotkanie planowane jest na 26 lutego 2015 r.
Zapisy na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu 85 747 38 39 lub osobiście w pok. 307.

Więcej na temat spotkań na stronie:http://pup.bialystok.pl/wydarzenie/281/spotkanie-informacyjne-dotyczace-spoldzielni-socjalnych-w-kontekscie-wsparcia-pup

 

Komentarze