XV edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego – nabór wniosków

budowa drogi

Ogłoszono nabór wniosków do XV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP). W jego ramach samorządy mogą uzyskać kredyty i pożyczki na m.in. budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę. Do rozdysponowania jest 10 mln zł.

Gminy i powiaty z terenów wiejskich (do 20 tys. mieszkańców) mogą składać wnioski od 1 czerwca br. od godz. 6:00 do 22 czerwca br. do godz. 23:59.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 000 000 złotych.

Oprocentowanie pożyczki wynosi – dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,85 punktu procentowego, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków znajdują się TUTAJ 

W obecnym roku fundusz zaplanował trzy edycje programu. Pierwsza odbyła się w kwietniu, a wsparcie finansowe wykorzystano głównie na budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych. Po czerwcowej edycji nabór wniosków odbędzie się jeszcze w październiku.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Działania funduszu skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Komentarze