Konkursy PO PW

Firmo z Polski Wschodniej, wzornictwo przemysłowe to Twoja domena? Masz szansę na dotację z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję. Wnioski można składać od 20.10.2015 do 30.12.2015. Kto może składać wnioski?Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium […]

PO Polska Wschodnia

Masz firmę i chcesz, aby naukowcy opracowali innowacyjne rozwiązania specjalnie na potrzeby twojego przedsiębiorstwa? Jeśli „TAK”, to działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” jest dla ciebie. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet do 320 tys. zł, dzięki którym będą mogli współpracować z naukowcami w zakresie nowych produktów albo udoskonalenia technologii dotychczas wykorzystywanych w […]

PO Polska Wschodnia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki. – Zarówno PARP, jak i NCBR pełnią istotną funkcję w polskim systemie innowacji i już w tej chwili ich działania uzupełniają się. Obie instytucje działają na rzecz rozbudowy innowacji w Polsce […]

PO Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektów Regulaminów konkursu wraz z załącznikami w ramach następujących instrumentów: – poddziałanie POIR 2.3.2 Bony na innowacje Regulamin i formularz zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem: http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-2-3-2/konsultacje-spoleczne-poir-2014-2020-poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp – poddziałanie POIR 3.2.1 POIR Badania na rynek Regulamin i formularz zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem: http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-3-2-1/konsultacje-spoleczne-poir-2014-2020-poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek – […]

PO Polska Wschodnia

Od 6 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP). Treść dokumentu została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia 29 maja 2015. W odniesieniu do wersji z 31 marca 2015 r. w SZOOP wprowadzono następujące zmiany: dostosowano typy projektów […]

PO Polska Wschodnia

Projekt scalenia pięciu regionalnych sieci internetowych w Polsce Wschodniej ma się ku końcowi. Światłowód połączył województwa lubelskie i podlaskie. Projekt jest największą w Unii Europejskiej inwestycją teleinformatyczną. Wiceminister Iwona Wendel podczas uroczystości połączenia sieci internetowych województw lubelskiego i podlaskiego, mówiła: „Przedsięwzięcie zapewni istotny impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej. Przełoży się także na znaczący wzrost […]

PO Polska Wschodnia

28 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia. Podpisane dokumenty stanowią jeden z podstawowych elementów systemu wdrażania Programu Polska Wschodnia (PO PW). Określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji programu. Funkcję Instytucji Pośredniczących pełnić będą Polska […]

PO Polska Wschodnia

W ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przewidywane jest kompleksowe wsparcie szczególnie dla nowych firm, innowacyjnych lub tych, które myślą o internacjonalizacji czy też rozwoju procesów wzorniczych. Pierwszy priorytet Programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” i tu Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów stawia sobie za cel przekształcanie pomysłów w produkty (usługi), przygotowanie ich pod kątem […]

PO Polska Wschodnia

Dzięki dotacjom przewidzianym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia zostanie udzielone wsparcie firmom w tworzeniu innowacjyjnych produktów i usług. Odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest Poddziałanie Wdrażanie innowacji przez MŚP. Projekty, które przewidują wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie. Dodatkowym kryterium otrzymania dotacji będzie wprowadzenie dzięki […]

PO Polska Wschodnia

Paweł Backiel – członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Został wybrany do Komitetu jako przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego. Paweł Backiel jest doświadczonym menedżerem. Uzyskał dyplom na kierunku Zarządzanie i Marketing SGH w Warszawie oraz certyfikat Project Manager. Wieloletni wykładowca akademicki. Uczestniczy w Parlamentarnej Komisji ds. Reformy Prawa Spółdzielczego, […]