1% podatku dla LOT Brama na Bagna

brama na bagna logo2

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przy rozliczaniu podatku, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku ryczałtowego mają prawo wskazać w zeznaniu podatkowym PIT organizację pożytku publicznego, na rzecz której właściwy Urząd Skarbowy przekaże 1 % należnego podatku. Wystarczy w ostatnich rubrykach zeznania PIT wpisać (podane niżej) nazwę i numer wpisu do KRS Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”.
LOT „Brama na Bagna” prowadzi szereg społecznie użytecznych działać na rzecz mieszkańców naszego regionu w zakresie pomocy społecznej, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Taka działalność to podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Bez tych działań życie lokalnej wspólnoty byłoby znacznie uboższe.

Pieniądze zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu na kolonie i wczasy zorganizowane oraz na dofinansowanie Lokalnego Funduszu Grantowego.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”
16-075 Zawady Strękowa Góra 24
KRS – 0000248654
BS Zambrów o/Zawady 87 8775 0009 0040 0404 4343 0004

Strona organizacji: www.bramanabagna.pl

Komentarze