2000 osób będzie dyskutować o polskiej gospodarce w Białymstoku

fot. materiały prasowe

Codziennie czworo młodych ludzi opuszcza nasz region na stałe, musimy robić wszystko, aby ich tu zatrzymać. W ubiegłym roku na entuzjastycznie przyjętym spotkaniu z młodzieżą pokazaliśmy prawdziwą pasję młodych ludzi. W tym roku chcemy oprzeć projekt EEC – Liderzy Przyszłości o przykłady młodych ludzi, którzy przełamali najróżniejsze bariery, żeby osiągnąć sukces. Chcemy przekonywać, że bariery są właśnie po to, żeby je przezwyciężać – powiedział Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu, relacje z Europą, innowacje w strategiach województw, najciekawsze start-upy w regionie, problemy i wyzwania – w dniach 27-28 września br. o horyzontach rozwojowych gospodarki Polski Wschodniej debatować będą uczestnicy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. „Pomysłów na Wschód” poszukają wspólnie biznesmeni, politycy z regionu, kraju i Europy, inwestorzy, finansiści, samorządowcy, eksperci i naukowcy. Podczas konferencji prasowej w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku przedstawiono zakres tematyczny tegorocznej edycji wydarzenia.

Zainteresowanie czwartą już edycją Wschodniego Kongresu Gospodarczego potwierdza, że wydarzenie to sprawdziło się jako koncepcja i wpisało trwale w kalendarz najważniejszych gospodarczych konferencji w Polsce. Spodziewamy się, że w 2017 roku we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku będzie uczestniczyło łącznie co najmniej dwa tysiące osób. Spotykają się tutaj ze sobą różne perspektywy – lokalna, regionalna, ogólnopolska i europejska. Tematyka tegorocznego Kongresu połączy więc po raz kolejny to, co istotne dla Polski Wschodniej, z nowymi, globalnymi zjawiskami i uwarunkowaniami. Mamy obecnie dobry klimat do dyskusji o tym, co chcemy zmieniać w regionie – powiedział Wojciech Kuśpik, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

Mamy nadzieję, że Kongres, tak, jak do tej pory, będzie najważniejszym wydarzeniem gospodarczym promującym Podlasie. Chcemy jednak, żeby był okazją do dyskusji o najważniejszych tematach dla wszystkich województw Polski Wschodniej. Chcemy być głosem całego regionu, ponieważ mamy podobne problemy, związane z infrastrukturą, przyciąganiem inwestorów czy współpracą z sąsiadami. Liczymy, że w związku z liczną obecnością gości zagranicznych, Kongres będzie świetną promocją dla naszego regionu – powiedział Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Więcej informacji o WKG znajdziecie na stronie internetowej www.wschodnikongres.eu

Informacja prasowa

 

Komentarze