Aktywizujesz bezrobotnych? Zarejestruj się!

Aktywizujesz bezrobotnych? Zarejestruj się!

Organizacje pozarządowe stanowią zaledwie ok. 4% zarejestrowanych agencji zatrudnienia. Jednak faktycznie aktywizacją i integracją zawodową zajmuje się nie 200, ale co najmniej 5000 organizacji w całym kraju. Czyli do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zgłosiła się w najlepszym razie co 25 pozarządowa instytucja rynku pracy (PIRP). To błąd – i to z kilku powodów.

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 roku, otworzyła przed zarejestrowanymi agencjami zatrudnienia dwie nowe możliwości działania i finansowania. Po pierwsze, tylko agencje zatrudnienia mają prawo starać się o otrzymanie zleceń na aktywizację zawodową w ramach dużego lub małego zlecania (różnice pomiędzy obiema formami kontraktowania zostały opisane w artykule „Dwa sposoby na zlecanie”). Po drugie, tylko one mogą być partnerami urzędów pracy w Programie Aktywizacja i Integracja (no, chyba, że PUP wybierze współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

Więcej na ten temat można przeczytać: http://rynekpracy.org/wiadomosc/1025405.html

 

Komentarze