Astwa z kolejnymi nagrodami, prezes z tytułem profesora

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „Astwa” to jedna z najbardziej dynamicznych firm zajmujących się wywozem, transportem i utylizacją odpadów w województwie podlaskim. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia. Kolejne laury to wyróżnienie w konkursie Firma Dobrze Widziana, organizowanym przez Business Centre Club, oraz „Organizacja ucząca się 2021”, który ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wraz z Politechniką Białostocką. A 20 grudnia Stanisław Łuniewski, prezes ASTWY, na Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytecie im. L.N. Gumiliewa w Nur-Sułtan odebrał tytuł profesora.

Celem konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności.

– Jury konkursu brało pod uwagę politykę firmy wobec pracowników oraz prospołeczne działania. Nasza firma od początku istnienia kładła szczególny nacisk na te właśnie aspekty. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych – mówi Stanisław Łuniewski.

Kolejnym powodem do dumy dla szefów i pracowników białostockiej Astwy jest wyróżnienie w konkursie „Organizacja ucząca się 2021”. Jego celem jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizują inwestycje służące wzrostowi efektywności swej organizacji, jednocześnie stymulując uczenie się pracowników i partnerów biznesowych.

Koniec roku to czas szczególnie dobry dla Astwy. 20 grudnia odbyła się wizyta polskich profesorów na Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytecie im. L.N. Gumiliewa w Nur-Sułtan. Do stolicy Kazachstanu zaproszono również Stanisława Łuniewskiego. Jednym z punktów wizyty w stolicy Kazachstanu było nadanie mu tytułu profesora.

Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L. N. Gumilowa jest wybitną uczelnią w Kazachstanie. Zajmuje znaczące pozycje w międzynarodowych rankingach QS Top 50, World University Rankings.

– Tytuł profesora tej uczelni to dla mnie ogromny zaszczyt. To okazja do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia kontaktów z naukowcami z innych krajów – podsumowuje Stanisław Łuniewski.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze