Bardzo ważny termin dla przedsiębiorców. Trzeba złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Do 22 maja przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli rozliczenie roczne wykaże nadpłatę, a płatnik nie ma zaległości, to do 1 czerwca może złożyć wniosek o jej zwrot.

– Ponad 177 tysięcy płatników składek już złożyło roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, a mają taki obowiązek, mogą je sporządzić tylko do 22 maja. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA za kwiecień 2023 roku (blok XII). Natomiast w przypadku opłacania składek za siebie i inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA (blok III. F) – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim.

Zanim jednak przedsiębiorca prześle roczne rozliczenie składki zdrowotnej, powinien sprawdzić, czy przekazane zostały dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące roku kalendarzowego.

– Dla płatników płacących podatek w formie ryczałtu rok składkowy trwał od stycznia do grudnia 2022 r. Natomiast dla przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych rok składkowy rozpoczął się 1 lutego 2022 r., a skończył 31 stycznia 2023 r. W pierwszej kolejności należy uzupełnić brakujące dokumenty rozliczeniowe, a dopiero wtedy złożyć rozliczenie roczne.

Jeżeli rozliczenie roczne wykaże niedopłatę, należy ją opłacić razem ze składką za kwiecień br. – do 22 maja. Natomiast, gdy z rozliczenia wyjdzie nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, na profilu płatnika na PUE ZUS będzie przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. Wówczas, najpóźniej do 1 sierpnia, ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości.

O rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej muszą pamiętać także przedsiębiorcy, którzy w trakcie ubiegłego roku zawiesili lub zamknęli działalność, a byli opodatkowani na zasadach ogólnych lub na ryczałcie. Jeśli działalność gospodarcza była zawieszona przez cały 2022 r., nie muszą składać rocznego rozliczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadzenie firmy zostało wznowione od stycznia 2023 i płatnik od tej daty był opodatkowany na zasadach ogólnych. W takim przypadku musi przekazać roczne rozliczenie za rok 2022, w którym będzie ustalona roczna składka za styczeń 2023 r.

W Podlaskiem cyklicznie prowadzone są dyżury telefoniczne i szkolenia online, jak rozliczyć składkę zdrowotną za ubiegły rok (www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia ). Dodatkowe informacje można znaleźć na www.zus.pl w artykule „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Są tam m.in. prezentacja, nagranie z webinarium, przykłady rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od formy opodatkowania, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Pomoc można również uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub pisząc e-mail cot@zus.pl, a także u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Red. PP, fot. ZUS

Komentarze