Białostoccy uczniowie na stażach w portugalskich i węgierskich firmach

Na początku października 71 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku wyleciało na staże do Portugalii i na Węgry. W tamtejszych firmach młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności. Wkrótce miną cztery tygodnie, na które zaplanowane były staże.

Na rynku pracy liczy się już nie tylko wiedza teoretyczna, ale głównie zdobyte umiejętności. Dlatego dualny system kształcenia zawodowego, w którym teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna u pracodawcy, staje się w Polsce coraz bardziej popularny.

Jedną ze szkół w województwie podlaskim, która od lat kształci uczniów w ten sposób jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku. Mało tego, placówka już po raz szósty wysłała swoich uczniów na staże zagraniczne, gdzie w ramach programu Erasmus zdobywają praktyczne umiejętności wykraczające ponad polski program nauczania.

Uczniowie na zagranicznych stażach mogą zdobywać doświadczenie na najnowszych maszynach i uczyć się rozwiązań, których często w Polsce jeszcze nie ma – powiedziała Renata Frankowska, dyrektorka ZST im. Gen. W. Andersa w Białymstoku.

W ramach projektu pt. „W stronę przyszłości. Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku” do Lizbony wyjechało 52 uczniów, a do Budapesztu 19 osób. Każdej z grup towarzyszą nauczyciele. Staże przewidziano na cztery tygodnie, ale przypomnijmy, że rozpoczęły się na początku października.

Głównym celem projektu jest wzrost kształcenia zawodowego prowadzonego w szkole w zawodach: technik pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, stolarz, technik technologii drewna, mechanik pojazdów samochodowych poprzez rozszerzenie współpracy ZST z firmami i szkołami w Portugalii i na Węgrzech – wyjaśnia Renata Frankowska. I dodaje, że zagraniczne staże to nie tylko nauka zawodu. – Co często podkreślają uczniowie, taki wyjazd to również nauka chociażby obowiązku, punktualności, systematyczności i odpowiedzialności. Od lat obserwuję, że na staże wyjeżdżają dzieci, a wracają odpowiedzialni młodzi ludzie.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku to jedna z najstarszych szkół w mieście. Przez wiele lat nosiła nazwę Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku. W 2009 r. zmieniła nazwę i wprowadziła kierunki nauczania również żeńskie. Dziś kształci blisko 400 uczniów na kierunkach technicznych: technik technologii drewna, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ofercie ma także kierunki branżowe (dawniej nazywane zawodówkami): stolarz, monter stolarki budowlanej, kierowca mechanik, mechanik pojazdów mechanicznych, operator obrabiarek skrawających, kucharz oraz piekarz. Od września 2018 r. szkoła kształci również na kierunku – technik transportu kolejowego w dwóch kwalifikacjach „Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów” i „Planowanie i realizacja przewozów kolejowych” pod patronatem spółek kolejowych działających w województwie podlaskim.

Red. PP, fot. ZST Białystok

Komentarze