Białostocka spółka ze statusem centrum badawczo-rozwojowego. Pierwsza na Podlasiu

dav

Firma Greenko, spółka z o.o. mieszcząca się w białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, jako pierwsza na Podlasiu otrzymała status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii włączyło ją do prestiżowego i elitarnego grona przedsiębiorstw, mających wspierać polski biznes w zakresie innowacji.

Decyzję o tym spółka otrzymała 25 kwietnia 2019 r. CBR-y są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji, jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

W naszym przypadku nie pracujemy na rzecz konkretniej branży, ale dla całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wytwarzają blisko połowę PKB i są siłą napędową polskiej gospodarki – mówi Artur Wołyń, prezes Greenko. – W niektórych przypadkach nasza pomoc może być nieodzowna. Wiele konkursów na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z funduszy unijnych zawiera wymóg, aby prace nad innowacją były zlecone jednostce naukowej bądź przedsiębiorcy posiadającemu status CBR. Jesteśmy więc do dyspozycji i liczymy na ciekawe zamówienia, dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Wprowadzanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w biznesie jest kosztowne i czasochłonne. Niesie też ze sobą spore ryzyko. O ile duże firmy i koncerny mogą sobie na nie pozwolić, ponieważ posiadają własne zaplecze badawcze, o tyle małe przedsiębiorstwa nie mają takich możliwości, doświadczenia ani kadry. Często hamuje to ich rozwój. Mogą przekroczyć tę barierę, korzystając z usług takich centrów, jak Greenko.

Spółka podejmuje się współpracy w różnych dziedzinach. Wymaga od swoich klientów, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, by miały opracowaną wstępną koncepcję i określony cel, który chcą osiągnąć. Ona zaś pomoże im ulepszyć i unowocześnić produkty i usługi, np. analizując i tworząc podstawy koncepcji technologicznej, prowadząc badania potwierdzające słuszność przyjętych założeń, opracowując prototypy i poddając je testom laboratoryjnym, a potem w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Greenko sp. z o. o. działa na polskim ryku od czterech lat. Specjalizuje się w szkoleniach dla firm i doradztwie biznesowym, prowadzi badania naukowe i rozwojowe. Współpracowała w takimi firmami, jak np. Neotech, Max Energy, Kart, Kabo, Promostal, Klimart, Experteam.

Red. PP, fot. Piotr Walczak

Komentarze