Białostocki ekonomista wiceprezesem prestiżowej organizacji

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów, został wybrany na wiceprezesa polskiego oddziału PRME – Principles for Responsible Management Education. To wspierana przez ONZ inicjatywa, która powstała w 2007 roku jako platforma promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju na uczelniach.

– PRME jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskało rekomendację ze strony organizacji Global Compact. Do PRME należy ok. 1000 szkół wyższych z całego świata. Dzięki temu możliwe jest realizowanie wspólnych badań i wdrożeń w skali międzynarodowej, a studenci mają dostęp do szerokiej edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz do dobrych praktyk w tym zakresie. Celem organizacji jest bowiem włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach – podkreśla dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

Polski oddział PRME ukonstytuował się w czerwcu tego roku z inicjatywy warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Na pierwszym spotkaniu wybrano zarząd oraz radę naukową. Przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Dariusz Kiełczewski – został wtedy członkiem zarządu. W październiku tego roku naukowiec został ponownie doceniony. Jest już wiceprezesem polskiego oddziału. Prezesem została wybrana dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH.

Prof. Dariusz Kiełczewski przypomina, że działalność PRME oparta jest na kilku konkretnych zasadach. Organizacja chce promować zrównoważony rozwój poprzez kształcenie studentów i włączanie do programów nauczania tematyki globalnej odpowiedzialności społecznej, opracowywanie metodologii wspierającej edukację w tym zakresie, angażowanie się w badania dotyczące zrównoważonego rozwoju, współpracę z biznesem i wspieranie dialogu różnych grup i środowisk.

– Celem tych zasad jest ustanowienie procesu ciągłego udoskonalania się instytucji kształcących menadżerów, aby stworzyć nowe pokolenie liderów biznesu, zdolnych zmierzyć się z całą złożonością wyzwań, przed którymi stają firmy i społeczeństwo w XXI wieku – podkreśla ekonomista z UwB.

Dodaje, że ambicją polskiego oddziału stowarzyszenia jest koordynacja działań, stworzenie bazy informacyjnej dającej możliwość korzystania z dobrych praktyk poszczególnych uczelni i wydziałów ekonomii oraz zarządzania, a także zaangażowanie coraz większej liczby uczelni w PRME.

– Moją osobistą ambicją jest przystąpienie do PRME Uniwersytetu w Białymstoku. Już dziś zrobiliśmy wiele – na czele z nowatorskim kierunkiem „ekobiznes”. Do tego wiele z pozoru drobnych działań, jak na przykład pasieka na terenie kampusu. To są rzeczy docenianie w kraju. Zresztą funkcję w Oddziale Polskim PRME uważam za mój osobisty sukces i sukces Zakładu Zrównoważonego Rozwoju (pierwszego w Polsce o tej nazwie). Jest to dowód na to, że nasz głos jest słyszalny i rozpoznawalny w środowisku ekonomistów zrównoważonego rozwoju – mówi Dariusz Kiełczewski.

Red. PP, fot. arch. pryw. Dariusza Kiełczewskiego

Komentarze