Białostocki Wydział Prawa stawia na rozwój osób aktywnych zawodowo

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczyna akcję „Idź na prawo”. W związku z tym zachęca osoby aktywne zawodowo do podniesienia kwalifikacji na studiach podyplomowych albo rozpoczęcia regularnych studiów w tzw. trybie zaocznym – niestacjonarnym. Kierunek prawo otrzymał w tym roku rekomendację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia, a nowo otwarty kierunek prawo i podatki w biznesie został objęty patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Certyfikat kształcenia i wyjątkowy patronat

Gwarancję profesjonalnego przygotowania do zawodu przyszłych prawników na Wydziale Prawa w Białymstoku potwierdzają wyniki kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która sprawdziła jakość kształcenia na kierunku Prawo rekomendując przyznanie mu certyfikatu „Doskonały kierunek”.

– To wyjątkowe wyróżnienie, z którego jesteśmy niezmiernie dumni i które zapewnia przyszłych studentów o tym, że będą studiowali w doskonałych warunkach. To także wyróżnienie, które zobowiązuje nas do dalszego podnoszenia jakości edukacji oferowanej na naszym wydziale oraz zachęca do otwierania nowych kierunków studiów – mówi dziekan Wydziału Prawa, prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Rekrutacja na studia niestacjonarne na nowo otwartym kierunku Prawo i Podatki w Biznesie została natomiast objęta patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wierzymy, że absolwenci studiów I stopnia na kierunku prawo i podatki w biznesie zostaną przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wyposażeni w wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tym działaniom potencjalni przyszli przedsiębiorcy, będą posiadać wyższe kompetencje niezbędne w biznesie, czego długofalowym skutkiem będzie prężny rozwój sektora MŚP – napisał w liście intencyjnym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz oraz zastępca Rzecznika MŚP Jacek Cieplak.

Wydział Prawa, jako jedyny wydział na Uniwersytecie w Białymstoku, proponuje zniżkę dla rodziny studenta lub rodziny absolwenta wydziału, a także uruchamia zniżkę przedrekrutacyjną.

Studia niestacjonarne

Na rozpoczęcie studiów i rozwój wiedzy nigdy nie jest za późno, dlatego akcja Wydziału Prawa ma zachęcić osoby pracujące i aktywne zawodowo do rozpoczęcia studiów niestacjonarnych, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy, z dużym wykorzystaniem kształcenia zdalnego, które dobrze rozwinęło się w ciągu ostatniego roku.

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpocznie się już 1 czerwca. Proponowane kierunki studiów, od lat obecne w ofercie Wydziału Prawa, to:

 • prawo – studia jednolite;
 • kryminologia – studia I i II stopnia;
 • administracja – studia I i II stopnia;
 • bezpieczeństwo i prawo – studia I i II stopnia.

Wydział Prawa dla przyszłych studentów przygotował również dwa nowe kierunki, będące odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy i dostosowane do zmieniających się wymogów świata przedsiębiorczości. Są to:

 1. prawo i podatki w biznesie (trzyletnie studia I stopnia); studenci uzyskają tu wiedzę związaną z prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, poznają ekonomiczne aspekty prowadzenia takiej działalności, a także, kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego; absolwent tego kierunku będzie znakomicie przygotowany tak do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i do pracy w sektorze wsparcia prawno-finansowego przedsiębiorców (np. w organach podatkowych);
 2. doradztwo podatkowe i administracja skarbowa (dwuletnie studia II stopnia) – to studia ukierunkowane na pogłębioną analizę prawa podatkowego, w tym polskiego systemu podatkowego, strukturę administracji skarbowej oraz wykonywanie zawodu doradcy podatkowego; rozbudowaną część zajęć obejmują także praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych związane z rachunkowością oraz analizą finansową czy też zasadami prowadzenia ksiąg podatkowych.

– Podejmując decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej o te dwa kierunki opieraliśmy się na przekonaniu, że absolwenci studiów powinni być na rynku pracy postrzegani jako wykwalifikowani specjaliści w konkretnym obszarze – podatków, przedsiębiorczości oraz systemu administracji skarbowej. Zadbaliśmy też o wyjątkową możliwość, aby studia II stopnia ułatwiały zdawanie egzaminu na doradcę podatkowego i w tym celu realizujemy współpracę z Krajową Izbą Doradców Podatkowych – podkreśla Dziekan Popławski, który sam specjalizuje się właśnie w prawie podatkowym.

Aktualnie w ramach akcji „Idź na prawo” trwa promocja studiów podyplomowych ze specjalnymi zniżkami. Rekrutacja rozpocznie się 28 czerwca.

Studia Podyplomowe

Każdy czas jest dobry na zdobywanie nowej wiedzy w zakresie wybranej, wąskiej dziedziny, nawet jeśli studia I i II studia mamy już za sobą. Roczne studia podyplomowe podnoszą kwalifikacje i uzupełniają zawodowy życiorys kompetencyjny.

Na Wydziale Prawa kandydaci mają do wyboru:

 • doradztwo podatkowe;
 • administracja publiczna;
 • studia podyplomowe mediatorów sądowych;
 • prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi;
 • studia podyplomowe zamówień publicznych;
 • kształcenie tłumaczy przysięgłych języka angielskiego.
 • Dodatkowo, w tym roku Wydział Prawa uruchamia dwie podyplomowe nowości.

Pierwsza to studia podyplomowe prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia – to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie znajomością szeroko pojętego prawa medycznego ze strony prawników i osób związanych z ochroną zdrowia – osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostyków laboratoryjnych), osób pracujących z pacjentami-klientami (psychologów, dietetyków, kosmetyczek), osób zajmujących się zarządzaniem i administracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracowników NFZ, dyrektorów i pracowników szpitali, przychodni, poradni).

Druga nowość to studia podyplomowe prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów – celem tego programu studiów podyplomowych jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów. Ich specyfiką jest możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności w sprawach z zakresu wielu gałęzi prawa w odniesieniu do przeprowadzania dowodów wymagających połączenia wiedzy prawniczej i psychiatrycznej lub psychologicznej.

– Nieustannie dostosowujemy ofertę studiów podyplomowych do potrzeb potencjalnych słuchaczy. Mamy też świadomość, że sytuacja pandemiczna może wpływać na decyzje o podjęciu nauki na studiach niestacjonarnych. Dlatego wychodzimy naprzeciw kandydatom i postanowiliśmy uruchomić pakiet zniżek, aby wesprzeć potencjalnych przyszłych studentów. Poza zniżkami, które oferujemy, należy pamiętać o systemach stypendialnych dostępnych na naszym wydziale – podsumowuje Magda Zaręba, starszy referent ds. promocji.

Red. PP, fot. UwB

Komentarze