Białostockie Technikum Programistyczne ze wsparciem Google i nowoczesnymi narzędziami technologicznymi

G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu. Oprócz zestawu podstawowego, dostępnych jest też wiele dodatkowych usług. Skorzysta z nich Technikum Programistyczne Infotech w Białymstoku, które rozpocznie działalność od września tego roku.

Każdy użytkownik ma nieograniczoną ilość miejsca do wykorzystania na Dysku Google, w Gmailu i Zdjęciach Google.

Google Classroom sprawia, że nauczanie jest skuteczniejsze – ułatwia obsługę projektów, zwiększa wydajność i zachęca do komunikacji i pracy w zespołach. Nauczyciele mogą tworzyć zajęcia, przydzielać projekty, przesyłać komentarze i zarządzać wszystkim w jednym miejscu. Classroom płynnie integruje się też z innymi narzędziami Google, takimi jak Dokumenty czy Dysk Google – opowiada Karol Przybyszewski, wicedyrektor ds. nauki programowania Technikum Programistycznego Infotech.

Ekspedycje Google to aplikacja edukacyjna, która pozwala nauczycielom i uczniom poznawać świat przedstawiony w ponad 1000 wycieczkach w rzeczywistości wirtualnej (VR – Virtual Reality) i ponad 100 wycieczkach w rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality). Można na przykład pływać z rekinami czy przebywać w przestrzeni kosmicznej – bez opuszczania klasy.

Technikum Programistyczne Infotech oferuje uczniom i pracownikom możliwość korzystania z serwisu GitLab. GitLab udostępnia systemy zarządzania projektem i repozytoria kodu w oparciu o system kontroli wersji Git. Każdy początkujący programista prędzej czy później spotka się z potrzebą lub wymaganiem znajomości Systemu Kontroli Wersji, najpopularniejszym wyborem w dzisiejszych czasach jest GIT. System Kontroli Wersji służy do zapisywania postępu w kodzie oraz organizacji pracy zespołu nad jednym kodem. Znajomość takiego systemu często stawiana jest jako wymaganie w rekrutacji na stanowisko developera, a zaprzyjaźnienie się z nim nie wymaga dużej ilości czasu.

To bardzo ważne, że szkoła będzie dysponować wspomnianymi narzędziami. W codziennej pracy przy projektach są niezbędne, a im wcześniej nauczymy korzystać z nich młodzież, tym szybciej opanują też inne, bardziej skomplikowane aplikacje – komentuje Jarosław Antychowicz, CEO Infinity Group w Białymstoku.

Kolejne narzędzie do usprawnienia nauki w technikum to tablica Trello. Trello jest listą składającą się z podlist i kart, z których korzystają nauczyciele wspólnie ze swoimi klasami. Trello ma istotne funkcje, potrzebne aby organizować nauczanie w dowolnej wielkości klasie.

Slack to najnowsza aplikacja w technikum. Jest to usługa internetowa oparta na chmurze, zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej, stworzona w oparciu o platformę programistyczną Electron. Aplikacja pełni rolę komunikatora internetowego, umożliwiającego komunikację tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania multimediów.

Technikum Programistyczne Infotech będzie wykorzystywać najnowsze narzędzia edukacyjne, aby wspierać pracę nauczycieli. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań pozwoli na lepszą współpracę ucznia z nauczycielem. Uczniowie od samego początku nauki będą pracować w środowisku zbliżonym do rzeczywistej pracy programisty – podsumowuje Adam Kamiński, koordynator Klastra Technologicznego Infotech.

Nowej szkole, która ruszy od września 2019 r., patronują podlaskie firmy aktywnie działające w Klastrze Technologicznym Infotech. Organem prowadzącym jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Technikum programistyczne InfoTech ma kształcić praktycznie w zawodzie technik programista przy współpracy z firmami IT. Zajęcia specjalistyczne prowadzone będą przez zawodowców z firm tworzących klaster. Uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe w firmach programistycznych. Szkoła dawać ma solidne wykształcenie ogólne i przygotowywać do zdania matury, by chętni mogli rozwijać swoje zainteresowania na studiach informatycznych.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze