Białystok w gronie liderów inwestycyjnych

W rankingu wydatków inwestycyjnych opublikowanym na łamach magazynu Wspólnota Białystok znalazł się w gronie liderów samorządowych inwestycji. W kategorii największych miast przed Białymstokiem uplasował się tylko Rzeszów, a tuż za nim – Kraków i Opole.   

Według autorów rankingu pod względem inwestycji rekordowy okazał się rok 2018. Polskie samorządy nigdy wcześniej nie wydawały na inwestycje tak dużo, bo ponad 50 mld zł.

W tym roku na szczycie inwestycyjnej czołówki już po raz drugi znalazło się województwo podlaskie – przed opolskim i świętokrzyskim. W kategorii miast wojewódzkich tytuł lidera otrzymał debiutant rankingu – Rzeszów (tu wydatki na osobę wyniosły średnio 1554,24 rocznie). Drugie miejsce przypadło w udziale Białemustokowi (ze średnią kwotą wydatków 1539,86 zł), a trzecie zajął Kraków (z wydatkami 1511,91 zł).

W rankingu magazynu Wspólnota brana jest pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2016-2018). Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie, autorzy rankingu starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

 

Źródło: UM Białystok

Komentarze