Bieg po zdrowie

Young couple running

Zmieniające się dynamicznie czasy, coraz śmielsze technologie i związana z nimi przyszłość pokazują trendy, w jakich zawierać się będą wymagania dotyczące zawodów, które będą tymi najbardziej poszukiwanymi w ciągu najbliższych kilku lat. Chociaż trzeba przyznać, że obok tak specjalistycznych kierunków, jak programista, architekt IT czy grafik coraz częstej wspomina się o takich specjalnościach, jak trener czy dietetyk. Nieodmiennie też atrakcyjnością wykazują się takie zawody jak lekarz, fizjoterapeuta oraz opiekun osób starszych.

Cywilizacyjne przypadłości a rynek pracy

Taka rozpiętość poszukiwanych zawodów wiąże się z tym, że rośnie zapotrzebowanie na specjalizacje, które są nieodmiennie związane z rozwojem cywilizacji i osób inteligentnych, pracujących umysłowo, ale o zaniedbanej często mocno strefie fizycznej. Jednym słowem można by rzec, że społeczeństwo będzie inteligentne, ale niestety chore. Dlatego też warto zastanowić się nad ścieżką rozwoju własnej kariery lub przekwalifikowaniu się i poszukiwaniu atrakcyjnych ofert pracy w wybranych kierunkach. Portale internetowe, które pośredniczą pomiędzy pracodawcą a przyszłym pracownikiem, takie jak Jobsora, są znakomitym rozwiązaniem ułatwiającym znalezienie pracy.

Starzejemy się

W następujących latach będziemy mieli do czynienia ze starzejącym się i obolałym społeczeństwem. Właściwie sam wysokorozwinięty naród zapewni stałe zapotrzebowaniem na wyspecjalizowanych trenerów, dietetyków i fizjoterapeutów z ukierunkowaniem na opiekę nad osobami starszymi. Społeczeństwo się zauważalnie starzeje i wymagać będzie wyspecjalizowanej kadry, która się nim zajmie. Specjalizacje trenera i dietetyka będą potrzebne zgodnie z panującymi trendami także ze względu na rozwijający się rynek usług fitness, których przejawem są choćby wyrastające, jak grzyby po deszczu, kluby i siłownie, w których trenerzy personalni nie tylko opiekują się klientami firmy, ale mają oko na wszystkie osoby ćwiczące. Taki sposób podejścia do klienta gwarantuje stały napływ chętnych na wykup karnetów i stanowi motor dla rozwijającej się firmy.

W zdrowym ciele zdrowy duch – to powiedzenie, które jest coraz częściej cytowane także w związku z zapotrzebowaniem uwidaczniającym się na rynku pracy. Pracownik, aby porządnie wykonywał swoją pracę, choćby umysłową, musi się dobrze czuć we własnym ciele, inaczej, jak często się zauważa, spada jego produktywność, czego pracodawcy starają się uniknąć, ponieważ przynosi to wymierne straty dla firmy.

Artykuł partnerski

Komentarze