Biznes odpowiedzialny społecznie. Poszukiwani są ambasadorzy CSR

Ruszył nabór zgłoszeń do jubileuszowej, 15. edycji, Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Studentów i studentki czekają spotkania i warsztaty z topowymi specjalistami CSR w Polsce, rozwiązywanie biznesowych case’ów oraz prowadzenie własnych projektów promujących tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłoszenia: do 8 stycznia poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.p/LOB.

Studenci i studentki zainteresowani tematem CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) i chcący rozwijać się w tym obszarze, mogą już aplikować do jubileuszowej, 15. edycji, Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – jedynego w Polsce tak prestiżowego i nastawionego na praktykę bezpłatnego projektu edukacyjnego dotyczącego CSR.

Każdego roku w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa grupa ambasadorów CSR z całej Polski. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. Jak przyznają sami ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich oraz networking.

W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu ambasadorzy CSR uczestniczą w spotkaniach i warsztatach z topowymi specjalistami CSR w Polsce, rozwiązują konkretne case’y CSR. Organizują także własne wydarzenia i projekty promujące tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestnictwo w programie ambasadorów CSR to dla studentów i studentek okazja, by poznać „od kuchni” branżę CSR oraz budować sieć kontaktów ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych. Ambasadorzy CSR zyskują więc nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej, takie jak autoprezentacja, networking, prowadzenie szkoleń czy zarządzanie projektami.

Program ambasadorów CSR oparty jest na ścieżkach edukacyjnych, których opiekunami są firmy – partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jubileuszowa edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu składa się z czterech ścieżek:
– kultura organizacyjna a CSR: CCC,
– komunikacja a CSR: Henkel Polska,
– zarządzanie a CSR: Bank BGŻ PNB Paribas,
– zrównoważony rozwój: ERGO Hestia.

Studenci, którzy zostaną zaproszeni do XV edycji LOB, będą uczestniczyć w czterech weekendowych zjazdach. Podczas spotkań nie tylko będą zdobywać wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również będą mieli możliwość poznania praktyków biznesu, którzy na co dzień wdrażają działania CSR w swoich firmach.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Powstał w 2004 roku z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kół naukowych skupiających studentów zainteresowanych CSR. W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonuje program ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR. Na najaktywniejszych ambasadorów czekają atrakcyjne nagrody oraz szansa na uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze”, czyli płatny staż w firmie partnerskiej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze