Budimex wyremontuje nasz Dramatyczny

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku podpisał umowę z firmą Budimex SA na modernizację zabytkowego budynku instytucji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to początek 2023 roku.

Teatr ogłosił przetarg na generalny remont swojej siedziby w lutym tego roku. W maju instytucja wyłoniła najkorzystniejszą ofertę – firmy Budimex SA. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na modernizację zostały zaplanowane także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

W środę, 7 lipca, dr Martyna Faustyna Zaniewska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego, oraz Andrzej Sowa, dyrektor rejonu firmy Budimex, podpisali umowę na modernizację budynku teatru.

– Ten dzień z pewnością przejdzie do historii naszej instytucji. Długo wyczekiwany remont w końcu się ziści. Przed nami czas tworzenia i prezentacji spektakli na scenach gościnnych. Wierzę, że siła, jaka tkwi w naszym zespole, pozwoli nam z sukcesem przejść ten niełatwy okres. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy ze zrozumieniem i ogromnym zaangażowaniem włączyli się we wszystkie prace związane z przygotowaniem do modernizacji. Mam nadzieję, że już za dwa lata będziemy mogli zaprosić naszych widzów do nowych wnętrz Teatru Dramatycznego i wspólnie cieszyć się z realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska.

Budimex za prace budowlane zaoferował kwotę 31 777 284,93 zł. Modernizacja ma zostać zrealizowana w ciągu osiemnastu miesięcy.

– Budimex zrealizował z sukcesem wiele inwestycji teatralnych, obejmujących także wykonanie „pod klucz”. W tej chwili realizujemy także rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie i modernizację Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jesteśmy wykonawcą, który zawsze dotrzymuje słowa i staramy się realizować nasze budowy w terminie – powiedział Andrzej Sowa. – Największym wyzwaniem w tej inwestycji będzie wzmocnienie istniejącej konstrukcji: fundamentów oraz stropu nad sceną w zabytkowej części obiektu, dostosowując ją do przejęcia obciążeń od nowej technologii scenicznej oraz renowacja zabytkowych struktur obiektu.

Prace budowlane rozpoczną się w lipcu tego roku. Generalny wykonawca daje 7 lat gwarancji na wykonane prace.

Projekt modernizacji Teatru stworzyła pracownia Kozień Architekci z Krakowa. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu zabytkowego budynku przy ul. Elektrycznej 12. Planowana jest też wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, wymianę stolarki i ślusarki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Modernizacja obejmie też wymianę siedzisk na widowni oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do wymogów przeciwpożarowych.

W III kwartale br. Teatr Dramatyczny zamierza ogłosić przetargi na dostawę techniki scenicznej. W ramach modernizacji zaplanowano nowoczesne rozwiązania w obszarze technologii sceny, oświetlenia oraz elektroakustyki. Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na 58 000 000 zł.

Budynek Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku znajduje się w centrum układu urbanistycznego miasta. Siedziba instytucji została wybudowana w 1938 roku jako Teatr Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 27 grudnia 1938 roku odbyło się jego uroczyste otwarcie. Na nowej scenie występował Wojewódzki Teatr Objazdowy, gościli tu także Eugeniusz Bodo, Mira Zimińska, Hanka Ordonówna. W 1940 roku do Teatru dołączył wybitny reżyser i aktor – Aleksander Węgierko, który stworzył liczący ok. 140 osób zespół. W 1941 roku wybuch wojny pomiędzy Niemcami a ZSRR zastał Teatr w Mińsku. Zespół dotarł do Brześcia, gdzie ostatecznie się rozwiązał, zaś sam Aleksander Węgierko zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W czasie bombardowania Białegostoku w 1941 roku spłonęły wszystkie dekoracje i kostiumy.

W 1944 roku Teatr wznowił działalność, gdzie grał na scenie przedwojennego Kina „Świat” (obecnie Kino „Ton”). Wówczas to ukształtował się zespół aktorski złożony z przebywających w Białymstoku znakomitych artystów z Warszawy czy Krakowa, takich jak m.in. Jan Świderski, Czesław Wołejko, Halina Kossobudzka, Lidia Zamkowa, do których dołączyli rodzimi, białostoccy aktorzy. Pierwszym dyrektorem Teatru był Marian Meller. Pierwszą premierę wystawiono 22 września 1944 roku. Był nią spektakl „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego. W tym samym roku wycofujące się wojska niemieckie przeprowadziły systematyczne podpalania i wysadzanie budynków. Także budynek Teatru został uszkodzony podczas pożaru i nie nadawał się do użytku.

Pierwszy spektakl w odbudowanej siedzibie przy ul. Elektrycznej wystawiono 23 września 1948 roku. Był to „Świętoszek” w reżyserii Stanisława Daczyńskiego, ze scenografią Otto Axera. Wydarzenie to było niezwykle ważne w historii teatru, ponieważ nowy sezon rozpoczął się w budynku, w którym życie teatralne toczy się nieprzerwanie do dzisiaj.

Red. PP, fot. mat. pras./Urszula Bondaruk

Komentarze