Budżet obywatelski Białegostoku – czas na propozycje mieszkańców

Przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 15 lipca mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Do rozdysponowania jest 20 mln zł. W kilku miejscach w mieście ruszyły też punkty, w których można skonsultować swój projekt.

Projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego można składać w dwóch kategoriach: projekty ogólnomiejskie, gdzie do podziału jest 6 mln zł, (wartość jednego projektu to maksymalnie 2 mln zł) i osiedlowe 14 mln zł (do 500 tys. zł na każde z 28 osiedli).

Nowością przyszłorocznego budżetu obywatelskiego jest to, iż można zgłaszać nie tylko projekty inwestycyjne, jak było do tej pory, ale też tzw. projekty miękkie, społeczno-kulturalne. Zgłaszane projekty muszą uzyskać poparcie dwudziestu osób.

Projekty będą przyjmowane do 15 lipca.

Ogłoszenie listy projektów ma nastąpić do 5 września, natomiast głosowanie mieszkańców – w dniach 3-19 października. Wyniki głosowania mają być ogłoszone do 25 października.

Więcej informacji: http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/budzet-obywatelski-2016.html

TUTAJ znajdują się DOKUMENTY i MATERIAŁY PROMOCYJNE.

Komentarze