Centrum Projektów Europejskich – Instytucja Pośrednicząca w PO WER – współpraca ponadnarodowa

CPE

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich (CPE) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 4.3 Współpracaponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W 2015 roku planuje się ogłoszenie dwóch konkursów w ramach działania 4.3 PO WER.

Aktualnie CPE prowadzi prace nad przygotowaniem konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym. Projekt z komponentem ponadnarodowym nie oznacza projektu standardowego rozszerzonego o komponent ponadnarodowy, w myśl terminologii stosowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poprzez projekt z komponentem ponadnarodowym w ramach działania 4.3 PO WER rozumie się projekt realizowany w partnerstwie z co najmniej 1 partnerem zagranicznym, którego cel nie mógłby być osiągnięty bez współpracy ponadnarodowej (tj. wykazana została wartość dodana współpracy ponadnarodowej), dla którego została podpisana umowa o współpracy ponadnarodowej, oraz który spełnia pozostałe warunki określone w kryteriach wyboru projektów dla danego konkursu.

Ogłoszenie konkursu nastąpi w II kwartale br.

Więcej szczegółów na stronie: www.cpe.gov.pl

Wersję elektroniczną ulotki informacyjnej w formie prezentacji znajdą Państwo w załączeniu do artykułu.

Komentarze