Chcą podbijać zagraniczne rynki – 10 milionów na ekspansję międzynarodową dla podlaskich firm

Blisko 10 milionów złotych wynosi wartość projektu „SF 4.0 KOM – Inteligentna Super Fabryka”, wybranego do dofinansowania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości na lata 2019 – 2021. Klaster Obróbki Metali wraz z firmami członkowskimi będzie aktywniej uczestniczyć i promować polski biznes podczas największych imprez wystawienniczych oraz zaoferuje szeroki wachlarz wsparcia eksportu, aby rywalizować z potentatami rynkowymi z całego świata. Do projektu przystąpiło 11 małych i mikro- przedsiębiorstw, cztery średnie i siedem dużych podmiotów, które otrzymają ponad 60 proc. dofinansowania do planowanych działań.

W ramach projektu klaster będzie świadczył kompleksowe usługi swoim członkom, związane z wprowadzaniem konkretnych produktów na wybrane rynki zagraniczne, aktywizował przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, oferował kompleksową organizację wystąpień targowych.

W ostatnich latach KOM realizował podobny projekt, dzięki któremu znacząco wzrósł stopień internacjonalizacji firm członkowskich. Prawie połowa z nich eksportuje swoje produkty, zaś średni udział przychodów z eksportu zbliża się do 50 proc. W ostatnich trzech latach firmy klastra wzięły udział w 104 wydarzeniach: międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i spotkaniach z kontrahentami.

Internacjonalizacja to dużo więcej niż uczestnictwo w targach za granicą – mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. – Staramy się zmieniać jakość wyjazdów na międzynarodowe wydarzenia. Symbolami rewolucji w sposobie ekspozycji i uczestnictwa była obecność firm członkowskich w Hanowerze, Subcontracting w Poznaniu czy też tegorocznym Warsaw Industry Week.

Częścią nowego projektu są usługi szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia. W związku z tym przewidziano kolejną edycję Akademii Klastra, czyli programu szkoleniowego przygotowywanego w oparciu o rzeczywiste potrzeby rozwojowe i kompetencyjne pracowników. W obecnie realizowanym cyklu szkoleń, które zostały wysoko ocenione przez uczestników, wzięło udział ponad 200 pracowników firm członkowskich.

Szkolenia są realizowane w trzech blokach tematycznych: kompetencje interpersonalne, handel i współpraca zagraniczna, planowanie i zarządzanie kosztami produkcji.

Nowy projekt przewiduje także specjalistyczne usługi związane z badaniami wyrobów niezbędnych dla ich certyfikacji i sprzedaży na rynkach zagranicznych poprzez dostęp do zagranicznych laboratoriów oraz organizację pokazów produktowych dla wyselekcjonowanych partnerów z doradztwem technicznym, które będą realizować niemal na wszystkich kontynentach – tłumaczy Janusz Poulakowski, odpowiedzialny za internacjonalizację w Klastrze Obróbki Metali.

Są wśród nich m.in. nowe wzory mebli metalowych stosowanych w przemyśle, rozwiązania optymalizujące system instalacji LPG, rozwiązania optymalizujące urządzenia mobilne w technice spawalniczej, narzędzia i systemy IT służące optymalizacji i zarządzaniu produkcją czy też nowy produkt wytwarzany z tytanu stosowany w implantologii.

Konkurs o dofinansowanie z PARP dotyczył Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie: 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, tytuł projektu: SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka.

Tym razem konkurs podzielony był na rundy. W czwartej rundzie konkursu złożono cztery wnioski na łączną kwotę dofinansowania 15 754 520,04 zł, pieniądze otrzyma trzy z nich (z których 60 proc. to projekt KOM).

Klaster Obróbki Metali posiada status Krajowego Klastra Kluczowego oraz Srebrną Odznakę Doskonałości (Silver Label). Liczy ponad 100 podmiotów: firm członkowskich i partnerów strategicznych. Firmy członkowskie zatrudniają ponad osiem tysięcy pracowników.

Red. PP, fot. PFRR (tegoroczne targi Hannover Messe)

Komentarze