Chorobowe po macierzyńskim. O czym musi pamiętać przedsiębiorcza mama?

Po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama, jeśli chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego i mieć prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, musi zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej pozarolniczej działalności, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, przestają podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, a podlegają z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego samozatrudnione kobiety odprowadzają tylko składkę zdrowotną, a składka emerytalna i rentowa opłacana jest z budżetu państwa – wyjaśnia Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątek: są kobiety, które pobierają zasiłek macierzyński, którego miesięczna kwota nie przekracza wysokości świadczenia rodzicielskiego wynoszącego obecnie 1000 zł, nie opłacają z działalności składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże nie są zwolniona ze złożenia w ZUS deklaracji rozliczeniowej.

Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, musi dokonać wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZWUA) i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZZA). Musi jednak pamiętać o tym, że po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego trzeba znowu zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności.

W tym celu należy złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZWUA) i zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba prowadząca działalność (na druku ZUS ZUA). Zgłoszenie musi być złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego prowadząca działalność mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia podanego w zgłoszeniu.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze