Ci ludzie to przyszłość naszego regionu. Oto najlepsze projekty do wdrożenia z Podlasia

Przed kilkoma dniami w auli Dużej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się gala Rundy T, inicjatywy umożliwiającej spotkanie przedsiębiorców, startupów, naukowców, studentów i innych twórców z inwestorami z całego kraju. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty.

Gala była uroczystym podsumowaniem całej Rundy T, podczas której zostały wręczone nagrody najlepszym projektom wskazanym przez fundusze inwestycyjne podczas Finału Rundy T z 12 października w 4 kategoriach: Science, Open, Concept i Pandemic.

Punktem specjalnym programu był wykład „Innowacje mamy w naturze” dr Ewy Zapory z Politechniki Białostockiej. Krótkie wystąpienia wygłosili również władze Fundacji Technotalenty oraz Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

– Runda T okazała się przedsięwzięciem, którego ewidentnie brakowało w regionie, a to motywuje nie tylko nas, ale też wszystkich uczestników, współorganizatorów, fundusze inwestycyjne do tego, aby pojawiły się kolejne edycje i były zorganizowane na jeszcze większą skale – mówi Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Zwycięzcy Rundy T – edycja 2021

Kategoria Open

„Zrobotyzowany system do naprawy i regeneracji rur wodociągowych i kanalizacyjnych” – Andrzej Sirko, Marek Franciszek Choiński, Łukasz Czerech.

Projektowana technologia umożliwi bezwykopowe naprawy rurociągów kanalizacji powstałe na skutek błędów podczas prac wykonawczych, nieuwagi pracowników, niewłaściwej eksploatacji, zużycia elementów rurociągów lub powstania zatorów podczas wieloletniej eksploatacji.

Kategoria Concept

„Chip do kontroli leczenia dzieci płytkami Schwarz’a” – Beata Tochwin.

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnego chipa, który pozwoli na precyzyjną kontrolę leczenia dzieci płytkami Schwarza’a i da faktyczny obraz współpracy pacjenta z lekarzem. Projekt wykorzystuje wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w medycynie oraz wykorzystuje najnowszą wiedzę neurodydaktyki w dziedzinie kreowania zdrowych nawyków.

Kategoria Science

„Makropotencjał mikropęcharzyków – optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych” – mgr Marlena Tynecka, Adrian Janucik, prof. dr hab. Marcin Moniuszko, mgr Alicja Walewska, Dr hab. Andrzej Eljaszewicz.

Celem projektu jest stworzenie metody pozyskiwania, przetwarzania i podawania preparatu pochodzącego z komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej umożliwiającego jego zastosowanie w leczeniu chorób dróg oddechowych o podłożu zapalnym.

Kategoria Pandemic

„Bezdotykowy, sensorowy przycisk dla pieszych” – Katarzyna Minkiewicz, Paweł Kasperek.

Projekt zakładał opracowanie konstrukcji przycisku dla pieszych do wykorzystania na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sterownikami acyklicznymi. Zgłoszenie pieszego realizowane bezdotykowo przy zachowaniu korzyści wynikających ze sterowania ruchem kołowym i pieszym w ośrodkach miejskich. Konstrukcja obudowy odporna na akty wandalizmu. Zasilanie bezstopniowe w zakresie 24 – 230V AC. Przyjazna dla osób niewidomych i niedowidzących – naprowadzanie dźwiękowe.

Wyróżnieni Rundy T – edycja 2021

Kategoria Pandemic

„Crowler – pełzak rehabilitacyjny” – Ewelina Brzozowska.

Pierwotnie miał być przeznaczony do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (1/2000 urodzeń rocznie, więc przynajmniej 9 tys. potencjalnych pacjentów w Polsce, a 15 -20 tys. w Europie. Obiektywnie patrząc, obecna sytuacja na świecie sprawia, że potrzeba wprowadzenia na rynek takiego rozwiązania – wymuszającego utrzymanie prawidłowej postawy ciała i ćwiczeń (połączonych z zabawą) mięśni przykręgosłupowych przeciwdziałające garbieniu się dostępnego dla wszystkich grup wiekowych.

Kategoria Concept

„Owadzie odżywki białkowe dla sportowców” – Dawid Gołebiewski, Remigiusz Gałęcki, Bartosz Pszczółkowski.

Pomysł opiera się na zastosowaniu wyłącznie białka owadziego jako głównego składnika do stworzenia odżywek dla sportowców jak i osób intensywnie ćwiczących oraz prowadzących zdrowy tryb życia. Preparaty, które są opracowywane w ramach działalności startupu zawierające mączkę owadzią będą źródłem lepiej przyswajanego przez organizm białka jak i dostarczać będą zdecydowanie więcej mikro i makroelementów równie potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu niż obecne na rynku odżywki.

Organizatorem Rundy T jest Fundacja Technotalenty. Współorganizator to województwo podlaskie. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Patroni honorowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, marszałek województwa podlaskiego, prezydent Białegostoku, prezydent Suwałk, prezydent Łomży, prezydent Ełku, rektor Politechniki Białostockiej, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Patroni: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerzy strategiczni: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Park Przemysłowy Łomża.

Partner: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze