Cud Funduszy? – Dojlidy w Białymstoku! Głosujemy!

Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku to jeden z projektów, na które już można oddawać głosy w tegorocznej edycji konkursu 7 Cudów Funduszy Europejskich.

Głosować można na stronie https://polskapieknieje.gov.pl/p/Dojlidy

Już po raz ósmy wybieramy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poprzez promocję dobrych praktyk, konkurs pokazuje wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany.

Zwycięzców poznamy we wrześniu. Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, dyplom, pakiet materiałów promujących każdego z laureatów, a także liczne działania promocyjne.

Głosujemy!

Komentarze