Czas otworzyć baseny. Jest apel Abramowicza i przedsiębiorców walczących o przetrwanie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz (na zdjęciu) jest za otwarciem aquaparków i basenów. Tym samym popiera propozycje protokołów sanitarnych otrzymane od przedsiębiorców z branży basenowej.

W związku z opracowaniem przez przedsiębiorców z branży basenowej propozycji protokołów sanitarnych, umożliwiających częściowe przywrócenie działalności aquaparków, pływalni, term i saunariów, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ponownie występuje do właściwych organów państwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły propozycje protokołów sanitarnych dla podmiotów z branży basenowej (aquaparki, pływalnie, termy i saunaria) wraz z postulatami zmian odpowiednich przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zostały one opracowane przez nowopowstałe Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie, reprezentujące ok. 130 aquaparków i ponad 730 pływalni, które wniosło również o powołanie w trybie pilnym międzyresortowej grupy roboczej odpowiedzialnej za wypracowanie rozwiązań problemów tej branży.

W związku z powyższym, pismami z dnia 29 grudnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka oraz dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr. hab. n. med. Grzegorza Juszczyka o ustosunkowanie się do tych wniosków i postulatów.

Treść pisma, jak i wspomniane postulaty znajdują się poniżej

Pismo i postulaty

Warto przypomnieć, że od początku wystąpienia stanu epidemii jednym z sektorów najbardziej dotkniętych restrykcjami z tym związanymi była szeroko pojęta branża fitness. Już 18 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP apelował, aby wyznaczono datę 4 maja 2020 r. dla przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w tych zakresach. Rzecznik MŚP argumentował przy tym, że wśród zasad prawidłowego żywienia związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia, podkreślono, że aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Na problemy związane z zamknięciem branży basenowej Rzecznik MŚP wskazywał również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w apelu z 16 października 2020 r. oraz ministrowi zdrowia dr. Adamowi Niedzielskiemu w piśmie z 23 października 2020 r., podnosząc m.in., że aktywność fizyczna służy budowaniu odporności, dzięki której lepiej znoszone są rozmaite infekcje, w tym COVID-19.

W ocenie Rzecznika MŚP, istnieje już dostatecznie dużo opracowań i ekspertyz świadczących o tym, że otwarcie obiektów basenowych nie będzie zwiększało ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Przykładowo, już w opinii z dnia 4 maja 2020 r., znak: B-K-547-64/20, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wyjaśnił, że liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC, zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Dodał, że COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne.

Ponadto, należy wskazać, że WHO opublikowało wytyczne dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia 25 listopada 2020 r., w których jest także nawiązanie do pływania.

Narodowy Fundusz Zdrowia także zachęca do regularnej aktywności fizycznej, która jest najlepszą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie.

Red. PP

Komentarze