Czas pokazać podlaski potencjał taneczny. Opera rekrutuje tancerzy do zespołu baletowego

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki ogłasza casting na stanowisko „artysta baletu” (planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 3/4 etatu). Rekrutacja tancerzy związana jest z tworzeniem nowego zespołu artystycznego w operze podlaskiej.

– W strukturze opery od początku przewidziany był zespół baletowy i teraz, dzięki wsparciu marszałka województwa podlaskiego, pojawia się taka szansa – mówi prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektor OiFP. – Nie będzie to duży zespół, na początek ośmiu tancerzy, cztery pary. Wykorzystamy go w naszych premierowych spektaklach: musicalu „West Side Story” L. Bernsteina, operetce „Wesoła wdówka” F. Lehára i operze „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego. Wiem, że na Podlasiu jest ogromny potencjał taneczny i czas go pokazać.

Od kandydatów wymagane są umiejętności w zakresie technik tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego oraz partnerowania, doświadczenie sceniczne oraz umiejętność pracy zespołowej. Wymagany wiek: od 20 do 36 lat.

Tancerze spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV zawierającego imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz aktualne zdjęcie portretowe do 20 lutego 2021 r. na adres poczty elektronicznej: przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, Białystok, ul. Odeska 1, pok. 303).

Termin castingu: sobota, 27.02.2021 r.; miejsce: sala baletowa OiFP; przebieg: rozgrzewka, lekcja tańca klasycznego, prezentacja solo – wykonanie przygotowanej wariacji współczesnej oraz wariacji klasycznej, nie dłuższej niż 3 min. każda (muzyka do układów w formacie CD lub pendrive).

OiFP informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań”.

Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku: zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim, informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

Red. PP, fot. M. Heller/OiFP

Komentarze