Czy podlascy pracodawcy rozumieją korzyści z zatrudniania żołnierzy, znaczenie służby i wspierają ich?

Rusza druga edycja projektu skierowanego dla pracodawców żołnierzy Obrony Terytorialnej, przyjaznych tej formacji. Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo.

WOT opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, dlatego współpraca z pracodawcami jest dla formacji szczególnie ważna. Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy ponad 27 000 żołnierzy OT, spośród których blisko 60% deklaruje stałe zatrudnienie. Żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie równowagi jest możliwe wtedy, gdy pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby. Wsparcie ze strony pracodawców jest nieocenionym bodźcem, który niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT.

Rozwijając projekt obejmujący informowanie i wsparcie merytoryczne z zakresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej skierowany dla pracodawców żołnierzy OT, Wojska Obrony Terytorialnej dążą do utrzymywania stałej relacji ze środowiskiem pracodawców celem wypracowania systemu motywacji i korzyści dla obu stron.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników – żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki, jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Ruszają zgłoszenia do konkursu dla pracodawców.

Istotnym elementem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych:

  • mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób;
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób;
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób;
  • podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

Konkurs prowadzony w 15 województwach, co daje 60 laureatów. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Komisja wyznaczona z Dowództwa wyłoni i wyróżni pracodawców, którzy zatrudniając żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, wdrażają rozwiązania ułatwiające łączenie służby z pracą, dostrzegają korzyści płynące z zatrudniania w swojej firmie żołnierzy OT, rozumieją znaczenie terytorialnej służby wojskowej w wymiarze nie tylko obronnym i społecznym, ale i biznesowym oraz dostrzegają w zatrudnianiu żołnierzy OT potencjał kompetencji – „umiejętności podwójnego zastosowania” cennych zarówno na rynku pracy, jak i w życiu osobistym.

Zgłoszenia do konkursu, w terminie do 30 czerwca br., składają do swoich brygad nie tylko żołnierze OT. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierzy OT i cenią tę ideę, mogą także samodzielnie zgłosić swoją firmę. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów, dostępne są na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/

Pod wskazanym linkiem zamieszczone są formularze z podziałem na poszczególne województwa do wypełnienia przez zgłaszających.

W pierwszej edycji tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” został przyznany Tomaszowi Kądziołce, prezesowi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Wyróżnionych też zostało trzynastu laureatów szczebla wojewódzkiego, w tym z województwa podlaskiego – Adam Byglewski z firmy Adampol.

Red. PP, fot. DWOT

Komentarze