Czysto polski kapitał, czyli KAN na fali koniunktury – nowe rynki, inwestycje i miejsca pracy

Kto wie, że w Kleosinie znajduje się przedsiębiorstwo zatrudniające w całej swojej grupie 800 osób? To KAN, produkujący kompleksowe rozwiązania systemowe, przeznaczone do budowy instalacji wody i centralnego ogrzewania. Spółka jest branżowym liderem, rozszerza ekspansję zagraniczną i pozyskuje nowe rynki zbytu. By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, sukcesywnie inwestuje w nowe moce produkcyjne i obecnie poszukuje kolejnych pracowników.

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży systemów instalacyjnych KAN-Therm za granicą, w ubiegłym roku KAN postawił na rozbudowę swojej sieci dystrybucyjnej na nowych, również egzotycznych rynkach. Obecnie produkty firmy eksportowane są do prawie 60 krajów, a sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.

Niezwykle atrakcyjny okazał się rynek azjatycki, a jego potencjał doprowadził do współpracy z klientami z krajów Zatoki Perskiej, Indii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej. Efektem tych działań było utworzenie w firmie nowego działu – KAN Azja.

Praca w tym dziale jest wymagająca z racji odległości, stref czasowych, barier językowych i różnic kulturowych, ale też niezwykle ciekawa i satysfakcjonująca – mówi Jan Kaczan, wiceprezes Grupy KAN. – KAN Azja to obecnie spory zespół manadżerów, pracujących zarówno w centrali firmy, jak i bezpośrednio na rynkach. Ich zadaniem jest m.in. badanie wymagań tych rynków, potrzeb potencjalnych klientów i poszukiwanie partnerów.

Jak podkreśla przedstawiciel spółki, Azja i rynki pozaeuropejskie to duże wyzwanie – konkurowanie z markami z całego świata nie tylko doskonałą jakością produktu, ceną, ale też umiejętnością zbudowania relacji z partnerami i odbiorcami, a – przede wszystkim – dotarciem do nich ze swoją technologią.

To z kolei pociąga za sobą konieczność inwestycji w moce produkcyjne.

Stały rozwój i rozbudowa systemu KAN-therm, rosnąca liczba klientów oraz zamówień z całego świata stawiają nas przed koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych i rozbudowy centrum logistyczno-produkcyjnego w białostockiej podstrefie – tłumaczy Jan Kaczan. – To właśnie na produkcji odnotowujemy największy progres, co skutkuje rozwojem wydziałów produkcyjnych, kolejnymi inwestycjami w park maszynowy, dział konstrukcyjny, a także w laboratorium, które prowadzi badania i ciągłe prace nad udoskonaleniem systemu.

W ostatnich latach spółka inwestowała m.in. w centrum logistyczno- produkcyjnym przy ul. Karpińskiego. Hala produkcyjna została rozbudowana, podobnie jak magazyn i budynek administracyjno-biurowy. W obiekcie zamontowano nowoczesne linie technologiczne do produkcji różnego rodzaju rur z tworzyw sztucznych, zakupiono wtryskarki do produkcji elementów systemów instalacyjnych.

Do ich obsługi Kan potrzebuje pracowników. Potrzebni są operatorzy maszyn CNC – wytłaczarek i wtryskarek, a także narzędziowcy do wytwarzania form do produkcji elementów systemów instalacyjnych. Szanse na zatrudnienie mają zarówno fachowcy z odpowiednim przygotowaniem, jak i osoby niewykwalifikowane – doświadczeni pracownicy KAN pomogą im w przyuczeniu się do zawodu.

KAN, jako jeden z największych pracodawców na regionalnym rynku pracy, oferuje nie tylko zatrudnienie w nowoczesnej, rozwojowej firmie, ale także istotne wsparcie socjalne: m.in. prywatną opiekę medyczną i karty multisport, upoważniające do wstępu na wszystkie obiekty sportowe w regionie.

KAN z ponad 28-letnim doświadczeniem jest obecnie branżowym liderem w produkcji kompleksowych rozwiązań systemowych, przeznaczonych do budowy instalacji wody i centralnego ogrzewania. W Grupie KAN pracuje około 800 osób (w tym 150 za granicą). Dystrybucja Systemu KAN-therm odbywa się poprzez sieć partnerów handlowych w Polsce, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Irlandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz w krajach nadbałtyckich, a sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, po Afrykę.

Piotr Walczak, fot. materiały firmy

Komentarze