Dla zainteresowanych rozwojem kariery – bezpłatne warsztaty

Jak stworzyć biznesplan od podstaw? Jak odkryć swój potencjał zawodowy? Jak zarządzać sobą w czasie? Odpowiedzi znajdziemy na tych spotkaniach.

Udział we wrześniowych warsztatach wspierających rozwój kariery mogą wziąć zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracujące, powyżej 18. roku życia. Organizator – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – zaprasza wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Oto harmonogram

Do czwartku (5 września) można się zgłaszać na warsztat „Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu” .
Będzie to cykl spotkań przygotowujących do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOYmodel. Entrepreneurshipbased Learning.
Celem warsztatów jest nabywanie i doskonalenie osobistych umiejętności przedsiębiorczych uczestników oraz dobre przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zastosowanie coachingu. W trakcie 7 sesji rozwijane będą umiejętności związane z:

 • wyznaczaniem i realizacją celów w działalności gospodarczej
 • zarządzaniem sobą w trakcie prowadzenia firmy
 • pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów biznesowych
 • poznaniem perspektywy klienta i rozpoznaniem jego potrzeb
 • marketingiem, reklamą, sposobami dotarcia do klienta
 • budowaniem sieci kontaktów w działalności gospodarczej
 • wycenianiem i sprzedawaniem produktów/usług oferowanych przez firmę prezentowaniem oferty handlowej.

Warsztat rozpocznie się 9 września. Kolejne spotkania będą miały miejsce: 11, 13, 19 i 27 września oraz 01 i 04 października.

Do 10 września można się zgłaszać na warsztat „Biznesplan od podstaw”.
Uczestnicy poznają takie zagadnienia, jak:

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu.

Warsztat zaplanowany jest na 12 września .

Do 12 września można się zgłaszać na warsztat ” Coaching kariery Rozwojownik”.
To cykl 5 spotkań prowadzonych metodą coachingu, dzięki którym:

 • określisz cel zawodowy, na którym naprawdę Ci zależy,
 • odkryjesz swoje mocne strony,
 • stworzysz ciekawe pomysły zawodowe,
 • opracujesz efektywny plan działania.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września, kolejne: 18, 20, 24 i 26 września.

Do 17 września można się zgłaszać na warsztat „Skutecznie zarządzam sobą w czasie „.
Uczestnicy poznają:

 • sposoby formułowania i realizacji celów
 • zastosowanie zasady SMART
 • indywidualne style zarządzania czasem
 • rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie.

Warsztat zaplanowany jest na 17 września.

Do 19 września można się zgłaszać na warsztat „Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty”.
Zakłada on:

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową.

Warsztat zaplanowany jest na 23 i 24 września.

Do 16 września można się zgłaszać na warsztat „Zredukuj stres”.
Zagadnienia poruszane na spotkaniu to:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik.

Warsztat zaplanowany jest na 25 września.

Do 26 września można się zgłaszać na warsztat „Asertywność bez tajemnic”.
Zagadnienia poruszane na spotkaniu to:

 • pojęcie asertywności
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych
 • budowanie postawy asertywnej
 • techniki asertywne.

Warsztat zaplanowany jest na 30 września.

Spotkania odbywać się będą w godzinach 9-14, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej, ul. Pogodna 22, sala 214.

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10.

 

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze