Do końca marca przedsiębiorcy muszą złożyć ważny dokument w ZUS

Jeśli przedsiębiorca w ubiegłym roku zatrudniał chociaż przez jeden dzień pracowników na stanowiskach wymienionych jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, musi za te osoby złożyć dokument ZUS ZSWA. Termin przekazania deklaracji mija z końcem marca.

Formularz ZUS ZSWA – zgłoszenie / korektę danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą przekazać pracodawcy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za nich składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Deklarację ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA za 2022 rok upływa 31 marca. Złożenie takiej deklaracji po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP, złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji firmy taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.

W formularzu ZUS ZSWA należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Red. PP, fot. ZUS

Komentarze