Do przedsiębiorców idą listy z ZUS. Czy jest się czego obawiać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 2,5 mln listów do przedsiębiorców. W województwie podlaskim to ok. 66 tys. korespondencji. Nie są to wezwania do zapłaty, a jedynie informacje o nadpłatach bądź niedopłatach. Niektórzy z pewnością mają powody do niepokoju. Mowa oczywiście o tych, co mają niedopłaty.

Jednym przelewem od 1 stycznia 2018 r. płatnicy opłacają wszystkie składki. Bez dzielenia na trzy lub cztery konta przelewane są wpłaty na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każdy transfer pokrywa najpierw najstarsze zaległości na koncie, a przedsiębiorca nie ma na to żadnego wpływu.

E-składka wprowadziła nowe zasady opłacania i rozliczania składek. Jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad dokonywania płatności, ZUS prowadził szeroką akcję informacyjną.

Naszym celem było poinformowanie każdego płatnika składek o tych zmianach. Czym różnią się poprzednie przelewy od aktualnych, jak są księgowane i rozliczane wpłaty, które wpłynęły po 1 stycznia 2018 r. Bardzo istotną wiadomością jest również podawana informacja o saldzie, jakie było na koncie. W ciągu ubiegłego roku sukcesywnie wysyłane informacje otrzymało ponad 970 tys. płatników – mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

W I kwartale tego roku wszyscy płatnicy zostaną poinformowani o rozliczeniu wpłat, które przekazali w ciągu całego 2018 roku. Czy pokryte zostały należności dotyczące 2018 roku, czy też zaległości z okresów wcześniejszych. Informacja zostanie wysłana do około 2,5 mln płatników, a w województwie podlaskim ok. 66 tys.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą dowie się, jakie należności zostały z tych wpłat pokryte, a jednocześnie, czy na koncie występuje nadpłata, czy zaległości. Dlatego informacja będzie wysyłana do wszystkich płatników, również tych, których konto będzie wykazywało groszową zaległość lub nadpłatę. Będzie to odzwierciedlenie rozliczeń na koniec grudnia 2018 r., czyli obejmujący należne do zapłaty składki za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Informacje te zostaną wysyłane już pod koniec lutego, a najpóźniej w marcu.

Po zakończeniu każdego roku planujemy przekazywanie takich informacji do wszystkich płatników. Chcemy, żeby wszyscy nasi klienci wiedzieli, jak są prowadzone rozliczenia na ich kontach oraz mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgami. Jeśli stwierdzą na koncie zadłużenie albo nadpłatę, mogą podjąć od razu odpowiednie działania. Gdy kwoty zaległości są niewielkie, można je uregulować przy bieżących wpłatach. Przy wyższych kwotach należy wziąć pod uwagę konieczność doliczenia także odsetek za zwłokę. A w razie braku możliwości jednorazowego uregulowania długu – rozważenie złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie powstałych zobowiązań. Nadpłata może pokryć część bieżących składek, a w przypadku wyższej kwoty płatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot. Wszystkie wątpliwości można wyjaśnić w naszych placówkach – tłumaczy Krupicka.

Co zawiera informacja roczna:
– numer rachunku składkowego,
– zakres deklaracji,
– łączną kwotę wpłat, która została rozliczona w danym zakresie (wpłaty przekazane na indywidualny numer rachunku składkowego oraz wyegzekwowane w ramach przymusowego dochodzenia należności),
– kwotę wpłat rozliczoną na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– kwotę wpłat rozliczona na składki, odsetki za zwłokę i pozostałe należności,
– saldo na koncie: zadłużenie (odrębnie za każdy miesiąc rozliczeniowy), nadpłata albo saldo 0.

Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest także dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Przedsiębiorca może sprawdzić, jakie jest saldo na ostatni dzień miesiąca albo na dzień, który wskaże. Widzi także, za jakie miesiące występują zaległości, a za jakie jest nadpłata. Prezentowana jest również informacja, za jaki okres zostały zaksięgowane korekty deklaracji rozliczeniowych, które zawsze mogą wpływać na zmianę stanu rozliczeń. Widać też, czy korekty przekazał sam płatnik, czy też zostały sporządzone z urzędu przez ZUS. Na stronie www.zus.pl udostępniono ulotkę, w której wyjaśnia się krok po kroku, w jaki sposób uzyskać informacje oraz co one oznaczają.

Opr. Piotr Walczak, fot. pixabay.com

Komentarze