Dokumenty

Foldery promocyjne
1. Stowarzyszenie Europartner AKIE
2. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w województwie podlaskim

Raport: Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania Ekonomii Społecznej na terenie Województwa Podlaskiego

Raport końcowy

Dokumenty rekrutacyjne dla I typu operacji- wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe, księgowe, prawne i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej
1. Druk zgłoszenia podmiotu ES
2. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób zatrudnionych w podmiocie ES
3. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób będących członkami podmiotu ES
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu
5. Regulamin

Katalog usług dostępnych w projekcie PARES dla podmiotów ekonomii społecznej:
Katalog usług dostępnych w projekcie dla uczestników projektu-podmiotów ekonomii społecznej

Procedury zlecania usług do realizacji przez uczestników projektu- podmioty ekonomii społecznej w ramach PARES::
Procedury zlecania usług do realizacji w ramach Projektu PARES

Dokumenty zlecenia i odbioru usług dla Uczestników Projektu (podmiotów ekonomii społecznej):
1. Protokół zlecenia usługi PARES
2. Protokół odbioru zleconej usługi PARES

Dokumenty Rekrutacyjne dla II typu operacji- zakładanie/przyłączanie do Spółdzielni Socjalnych:

Dokumenty Rekrutacyjne dla osób chcących założyć spółdzielnię socjalną:
1. Formularz Rekrutacyjny- założenie (word)
2. zał. 1 do Formularza Rekrutacyjnego- założenie (word)
3. zał. 4 do Formularza Rekrutacyjnego (word)
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu (pdf)
5. Oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodową (pdf)

Dokumenty Rekrutacyjne dla osób chcących przyłączyć się do już istniejącej Spółdzielni Socjalnej:
1. Formularz Rekrutacyjny- przystąpienie (word)
2. zał. 1 do Formularza Rekrutacyjnego- przystąpienie (word)
3. zał. 4 do Formularza Rekrutacyjnego (word)
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu (pdf)
5. Oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodową (pdf)

Dokumenty rekrutacyjne dla I typu operacji- wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe dla osób pozostających bez zatrudnienia:
1. Regulamin Rekrutacji Uczestników
2. Kwestionariusz dla osób bez zatrudnienia
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu

Logo Stowarzyszenia Europartner-AKIE:

logo stowarzyszenie europartner akie red1 300x121

 

logo PO KL projekt

Komentarze