Dorken angażuje się we wspieranie transferu nauki do przemysłu

Firma, która jest jednym z czołowych na świecie producentów membran dachowych, została partnerem konferencji „Engineering Sciences & Business 2021” organizowanej przez Politechnikę Białostocką oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (oddział w Białymstoku). Wydarzenie odbyło się 17 czerwca na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. Obok środowisk naukowych wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu oraz samorządu.

Konferencja omawiała zagadnienia związane z transferem nauki i technologii do przemysłu oraz komercjalizacją wyników badań. Jednym z jej celów było ułatwianie dialogu między przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorcami. Chodziło m.in. o przedstawienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz o przełamywanie barier utrudniających współpracę. Wydarzenie dodatkowo stało się okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami ośrodków badawczych uczelni ze środowiskiem przedsiębiorców.

– Nauka i przemysł to naczynia połączone, dlatego z przyjemnością zostaliśmy partnerem konferencji Engineering Sciences& Business 2021. Wyniki badań naukowych czy eksperckie opinie ośrodków badawczych są niezwykle istotne dla firm, które chcą działać innowacyjnie. Z kolei przedsiębiorstwa mają środki i wiedzę o potrzebach rynku, co pomaga prowadzić badania i komercjalizować ich wyniki. Współpraca jest więc korzystna dla każdej ze stron – mówi Piotr Pytel (na zdjęciu), doradca techniczny i przedstawiciel firmy Dorken Delta.

Ekspert w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia dotyczące współpracy Dorken z ośrodkami naukowymi, a także zaprezentował rozwiązania technologiczne wdrażane przez firmę. Konferencja „Engineering Sciences & Business 2021” to kolejny projekt Wydziału Budownictwa i Nauk o ŚrodowiskuPolitechniki Białostockiej, w którym uczestniczy Dorken Delta. W marcu br. firma zaangażowała się we wsparcie projektu Glocal, którego celem jest innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów, aby potrafili sprostać wyzwaniom współczesnych miast.

Dorken Delta jest liderem w zakresie innowacyjnych produktów i rozwiązań systemowych najwyższej jakości dla dachów skośnych oraz płaskich, aranżowanych także jako dachy zielone. Specjalizuje się w obszarze membran dachowych i elewacyjnych, a także kompleksowych akcesoriów. To przedsiębiorstwo rodzinne ze 125-letnią tradycją. Obecnie działa na skalę międzynarodową, posiadając oddziały w 11 krajach oraz licznych przedstawicieli handlowych. Na polskim rynku Dorken obecny jest od 1992 roku. Jest najchętniej wybieranym partnerem wśród sprzedawców detalicznych, handlowców, architektów i wykonawców w zakresie realizacji dachów skośnych i zielonych.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze