Białystok dopłaca do inwestycji w modernizację ogrzewania. Zobacz, ile osób ma szansę dostać dotację

ogrzewanie

Od 1 sierpnia białostoczanie mogą składać wnioski.

Dotacje będą przyznawane w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Białegostoku na rok 2016”. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne. Będzie można ją otrzymać na inwestycje obejmujące: trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła) oraz na instalację kolektorów słonecznych.

Miasto przyzna dotację do 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do kwoty 10 tys. zł. Będzie ona stanowiła częściowy zwrot kosztów na inwestycje poniesione od 1 stycznia do 31 października 2016 r. Jeśli ktoś planuje zakończyć inwestycję przed podpisaniem umowy z Miastem Białystok, nie otrzyma dofinansowania.

W budżecie miasta na 2016 rok, na dotacje do zadań określonych w „Programie ograniczania niskiej emisji dla miasta Białegostoku”, zarezerwowano 300 tysięcy złotych – mówi zastępca prezydenta Robert Jóźwiak. – Jest to kolejny krok zmierzający do ochrony naszego środowiska.

Do rozdysponowania jest 300 tysięcy. Biorąc pod uwagę przyznane na to działanie środki, dotację otrzyma około 30 osób, jeśli wnioski zostaną złożone na maksymalne kwoty.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2016 r. w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, 15-103 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pok. 201. Można je także przesłać pocztą na ten adres. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy cywilno-prawnej. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania się kwoty, przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów można znaleźć TUTAJ

Informacja prasowa, źródło: www.bialystok.pl

Komentarze