Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk ponownie stypendystką Salzburg Global Seminar

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała stypendium i zaproszenie od Salzburg Global Seminar do udziału w międzynarodowym programie Salzburg Global American Studies Program, którego celem jest debata na temat zmieniającej się roli USA w świecie. Będzie w nim uczestniczyła po raz drugi – w gronie stypendystów organizacji Salzburg Global Seminar znalazła się także rok temu.

Program ten co roku gromadzi profesjonalnych liderów i naukowców, którzy dyskutują and aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi amerykańskiej kultury, społeczeństwa i polityki, analizują ich globalne implikacje. W tym roku program podzielono na cztery zintegrowane sesje i warsztaty online: The President, the Press and the People: American History (20 maja 2021 r.); The President, the Press and the People: American Culture (20 lipca 2021 r.); The President, the Press and the People: American Politics (4-8 września, 2021 r.); The President, the Press and the People: American Business (20 października 2021 r.).

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk z Zakładu Historii Stanów Zjednoczonych (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych) prowadzi badania skupiające się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA oraz budowaniu pokoju w regionach doświadczonych konfliktami. Jest stypendystką Roosevelt Study Center w Middelburgu (2016 r.), Arab Transformations Project (2016 r.), John F. Kennedy Institute for North American Studies przy FreieUniversität w Berlinie (2017 r.) oraz Salzburg Global Seminar i Departamentu Stanu (2020 r.).

Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu. Autorka kilkudziesięciu publikacji. Wzięła udział w ponad 30 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymała trzykrotnie (w 2010, 2012 i 2017 r.) nagrodę rektora UwB za pracę naukową. Do tej pory kierownik siedmiu projektów badawczych zrealizowanych w ramach grantów na badania dla młodych naukowców MNiSW, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center ResearchGrants.

W 2019 r. otrzymała (przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego) trzyletnie stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Red. PP, fot. arch. pryw. dr Eweliny Waśko-Owsiejczuk

Komentarze