Działalność gospodarcza w Polsce – co wiemy o tym?

Bycie przedsiębiorcą to z jednej strony bardzo ciężka praca ale też i niesamowita satysfakcja. Dla większości osób zakładających firmę główną motywacją jest chęć realizacji własnych pasji. Dodatkowo jeśli Twoja firma osiągnie sukces, bycie przedsiębiorcą oznacza też wyższe dochody i większą elastyczność pracy. Jeśli więc marzysz o pójściu tą drogą sprawdź jak założyć własną działalność, jaką jej formę wybrać i jak z sukcesem przejść ten proces krok po korku.

Jak zacząć pracować na własny rachunek?

Dwa podstawowe elementy na starcie przygody jako samodzielny przedsiębiorca to świadoma decyzja i pomysł na biznes. Jeśli zdecydujemy się na założenie własnej firmy musimy liczyć się z tym, że na pierwszym etapie będzie wymagało to od nas dużo czasu, ciężkiej pracy, innowacyjności i pokonywania różnych trudności. Co więcej nikt nam za to nie zapłaci, a pierwsze zyski i dochód musimy wypracować sobie sami. Dlatego przystępując do zakładania firmy warto mieć też pomysł i koncepcję tego co chcemy robić. Powinien być on nam bliski, wynikać  z naszej pasji lub zainteresowań i dobrze, żeby był wcześniej sprawdzony pod kątem rynkowego potencjału. Dobry pomysł to tak naprawdę dobry biznes plan.

Czym jest działalność gospodarcza?

Prawo w Polsce definiuje działalność gospodarczą jako zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Co więcej konstytucja zapewnia nam swobodę jej wykonywania, którą ograniczyć może tylko ustawa. Oczywiście najprostsza forma takiej działalności to jednoosobowa firma. Ale decydując się na prowadzenie własnego biznesu warto znać wszystkie jej rodzaje i wybrać najlepszy dla nas.

Możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej ?

W Polsce można wybrać spośród aż 8 rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. Oto wszystkie jej typy od najprostszych po najbardziej zaawansowane:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • spółka partnerska,
  • spółka jawna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

Wybierając formę najlepszą dla naszego pomysłu warto wziąć pod uwagę szereg czynników takich jak: to czy działamy sami czy ze wspólnikiem, skala działania, ryzyko biznesowe, branża w jakiej będziemy działać. Dla większości jednak prostych pomysłów na biznes, na starcie jednoosobowa działalność będzie najlepsza i najprostsza. A w każdym momencie możemy zmienić formę prawną w jakiej działamy.

Kto może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

Każdy pełnoletni Polak może zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą. Ograniczenia w tej materii dotyczą tylko dwóch grup osób. Pierwsza z nich to osoby ubezwłasnowolnione. Druga to osoby, które wyrokiem sądu otrzymały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zarejestrować własną działalność ?

Rejestracja działalności wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i uzyskania wpisu w bazie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Złożenie samego wniosku jest proste i z łatwością znajdziemy informacje jak to zrobić  w fachowych serwisach dla przedsiębiorców takich jak ten: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-polsce-przepisy/

Pamiętajmy przy tej okazji, iż wpis taki jest całkowicie bezpłatny. Kolejne kroki tu  uzyskanie numeru REGON oraz rejestracja w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS. Na stronach tych Urzędów z łatwością znajdziemy informacje jak to zrobić. Dodatkowo jeśli planujemy zatrudniać pracowników musimy fakt ten zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy i w Sanepidzie.

Artykuł partnerski

Komentarze