Dzisiaj poznamy Top Pracodawców i Top Inwestycje Polski Wschodniej

Dwa dni, blisko 30 debat, 1500 uczestników, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów – VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku trwa. W największej debacie poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej biorą udział przedsiębiorcy, decydenci, eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz start-upy.

Tegorocznej edycji VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, podkreślając intencje przyświecające organizatorowi i partnerom Kongresu – chęć tworzenia otwartej przestrzeni do dyskusji, do konfrontowania i zbliżania stanowisk, poszukiwania tego, co wspólne, twórcze i co służy rozwojowi.

– Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to debata różnych środowisk, przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i polityki, ekspertów, naukowców. Rozmawiamy o istotnych tematach, tym, co najważniejsze z perspektywy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i europejskiej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. – Spotkania, networking i kongresowa, wyjątkowa atmosfera – to kolejne z atutów wydarzenia.

Merytoryczny cykl debat VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku rozpoczęła sesja plenarna pt.: „15 lat w Unii Europejskiej”. Jej uczestnicy rozmawiali o tym, co daje członkostwo w strukturach unijnych, porównali doświadczenia Polski, krajów bałtyckich i Słowacji, poruszyli m.in. temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz piętnastolecia Polski Wschodniej i roli wsparcia z UE.

Kolejne panele dyskusyjne zaplanowane na dzisiaj dotyczą funduszy unijnych po roku 2020, strategii w rozwoju regionów, inwestycji samorządowych i ich finansowania, współpracy transgranicznej, połączenia biznesu i nauki, cyfryzacji i nowych technologii, rynku pracy, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, globalizacji oraz nowych trendów na rynku żywności.

Czekamy także na prezentacje finalistów konkursu na najciekawsze start-upy. Pierwszy dzień VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku zwieńczy gala, podczas której ogłoszeni zostaną laureaci konkursów Top Inwestycje Polski Wschodniej oraz Top Pracodawcy Polski Wschodniej.

Drugi dzień białostockich debat rozpocznie sesja plenarna pt.: „Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości”. Uczestniczący w niej eksperci omówią zagadnienia związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, wpływ wielkich inwestycji infrastrukturalnych północ-południe na rozwój regionu, program „Polska Wschodnia” i jego ewentualne rozszerzenie, rolę samorządów w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, modele rozwoju obszarów metropolitalnych i niezurbanizowanych Polski Wschodniej oraz najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej.

Pozostałe debaty przypisane na 26 września br. to: odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej, czas na zielony biznes, suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym, finansowanie, organizacja, kadry – kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia, mediacje i arbitraż, klimat dla inwestora, energia w samorządzie, Polska w zasięgu ręki, branża IT – Puszcza Krzemowa oraz firmy rodzinne w Polsce Wschodniej.

W drugim dniu VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku odbędzie się także spotkanie w ramach Projektu EEC – Liderzy Przyszłości.

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbywa się 25i 26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Red. PP, fot. WKG

Komentarze