Edukujmy ekonomicznie

Edukacja ekonomiczna jest nam coraz bardziej potrzebna. Warto zaczynać edukować już na etapie szkolnym. To pomaga radzić sobie w życiu, wiedzieć gdzie szukać informacji. Dzięki takiej edukacji łatwiej jest napisać życiorys i list intencyjny, nie mówiąc o umiejętności porównania ofert różnych banków czy instytucji finansowych.

Narodowy Bank Polski dofinansowuje projekty z zakresu edukacji ekonomicznej młodzieży. Do 1 września mogą składać wnioski gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Główne obszary tematyczne Projektów, w ramach których JST mogą ubiegać się o dofinansowanie NBP:
a) inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP;
b) rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia);
c) zarządzanie przedsiębiorstwem;
d) gospodarowanie budżetem domowym;
e) zapobieganie wykluczeniu finansowemu;
f) pieniądz;
g) strefa euro;
h) gospodarka rynkowa;
i) instytucje i usługi finansowe;
j) nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Wysokość dofinansowania projektów to min. 30 000 zł, max 100 000 zł.

Więcej szczegółów na stronie: nbportal.pl/edukacja-w-nbp

Komentarze